Aláírták a salgótarjáni foglalkoztatási paktumot

 

A megyeszékhely rendelkezésére álló 9,2 milliárd forintos TOP-forrás részeként, 768 millió forintos Európai Uniós támogatás segítségével zajlik az a projekt, melynek fő célja a helyi munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolása. Az erre irányuló együttműködési megállapodásokat pénteken délelőtt írták alá a résztvevők.

 

A Salgótarján Foglalkoztatási Paktum konzorciumának tagja a város önkormányzata, a megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya és a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. Az együttműködésben részt vevő partnerek salgótarjáni székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások, civil és nonprofit szervezetek, valamint képző intézmények.

Az egészen 2021-ig tartó projekt közvetlen célja a foglalkoztatás bővítése a helyi munkaerő-piaci politika megerősítésén, másrészt a munkaerő kereslet élénkítésén keresztül. A projekt fejlesztő természetű, mivel a megvalósításához szükséges kapacitások jelenleg csak részben állnak rendelkezésre. A projektnek ezért célja, hogy kialakítsa és működtesse a foglalkoztatási paktum szolgáltatási és együttműködési rendszerét. A projekt eredményeképpen a szereplők azt várják, hogy jelentősen javulni fognak az álláskeresők foglakoztatásának, a közfoglalkoztatottak nyílt munkaerőpiacra továbbléptetésének esélyei. A javulás – a város 2014-2020 közötti korlátozott gazdaságfejlesztési lehetőségeit figyelembe véve – nem is annyira az új munkahelyek létesítéséből következik majd be. A munkaerő-piaci programok és eszközök használatát a jelenleg üres álláshelyek betöltésére, illetve a közfoglalkoztatás kiváltásra kell helyezni a paktum vezetői szerint. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy nagyobb lesz az összhang a helyi munkaerőpiac keresleti és kínálati oldala között.

 

A foglalkoztatási paktumok az Európai Unióban különböző kezdeményezések sokrétű képét mutatják. Ez azt jelenti, hogy minden megállapodás speciális, a helyi sajátosságok szerint alakul ki, hisz a követendő stratégiát a helyi szükségletek, a helyi szereplők és szakértők bevonásával készített elemzések alapozzák meg. A helyi foglalkoztatási partnerség formailag az együttműködési megállapodás aláírásával jön létre. Olyan dokumentum, mely rögzíti a helyi partnerségben kooperálni szándékozók együttműködési akaratát. Tartalmazza azokat a legfontosabb célkitűzéseket, melyek mentén a partnerek együttműködnek. Az együttműködés rendszere nyitott, és anyagi kötelezettséggel nem jár.

 

Fekete Zsolt polgármester a megállapodások aláírása előtt a város munkanélküliségi adatait “rémisztően magasként” jellemezte. Hozzátette: ugyanakkor az elmúlt néhány év alatt bebizonyosodott, hogy a probléma nem hely-specifikus, a probléma kiterjedtebb. Azon reményének adott hangot, hogy a projekt segítségével sok olyan munkanélkülinek tudnak majd olyan tudást adni, ami által a paktumot aláírók már foglalkoztatni tudják majd őket. A polgármester a szakképzettségi hiányát jelölte meg a leggyakoribb problémának, melynek eredményeképpen nem találkoznak össze a munkaadók igényei és az álláskeresők lehetőségei. Emellett a térségben elérhető, más hazai régiókhoz képest alacsonyabb béreket jelölte meg a főbb problémák között.

 

 

Dr. Szabó Sándor, Nógrád megye kormánymegbízottja úgy fogalmazott: nem büszkélkedhetünk jó foglalkoztatási adatokkal sem a várost, sem a megyét illetően. A térségi helyzetet illetően egy hasonlatot hozott. Azt mondta: jól hangzik, ha van egy 10 éves autó, melyben csak 28 ezer kilométer van, de azt meg ne vegye senki, mert az a jármű nincs üzemben.

Salgótarján sincs üzemben, a várost üzembe kell állítani. Ebben talán ezzel a projekttel is tudunk előre lépni, komoly összeg áll a rendelkezésünkre. Ha ez jó kezekbe kerül, akkor nagyon sokat tudunk tenni a helyi és a megyei foglalkoztatás érdekében. Mi – a kormányhivatal és a foglakoztatási főosztály – azon leszünk, hogy a munkaadó által nyújtott kezek és a munkavállalók által nyújtott kezek össze tudjanak találkozni.

 

 

Hágen Tímea, a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselője, a foglakoztatási paktumok szakértője kiemelte: tény, hogy Magyarországon mindenhol csökkent a munkanélküliek száma. Hozzátette: van azonban a tartósan munkanélküliek között több olyan – jellemzően hátrányos helyzetű – réteg, csoport, melyeket ezekkel és a hasonló projektekkel lehet megszólítani és alkalmassá kell tenni őket arra, hogy minél nagyon eséllyel térhessenek vissza a munkaerőpiacra.

A Salgótarjáni Foglalkoztatási Paktumhoz csatlakozhatnak azok a Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül élő, lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok, valamint az itt működő, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdasági, (ön)kormányzati, civil, nonprofit és egyházi szereplők.