Visszaadták a természetnek a Weinhard-tó területét

A tó Forgách-telep közelében volt, a Somlyóbányára vezető szerpentin aljából induló köves erdei úton lehetett megközelíteni. Egy időben a Spartacus Horgászegyesület üzemeltette.

 

Nyomát a helytörténetben ilyen néven mi nem találjuk, de Dr. Dornyay Béla 1929-es Salgótarján és a Karancs-Medves-vidék részletes kalauza című művében kétszer is említ túraleírásaiban egy “eliszaposodott tócsát” ezen a helyszínen. Vélhetően ebből alakították ki később a patak felduzzasztásával a horgásztavat.

A helyszínen járva jelenleg látható: a duzzasztógátakat elbontották, de egy kisebb, néhány tíz négyzetméretes vízfelületet visszahagytak, vélhetően azért, hogy az itteni vizes élőhely minimális mértékben megmaradhasson. A tómeder szárazra került részére facsemetéket ültettek.

 

A megszüntetés története

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megkeresésünkre ismertette: a Somlyó-völgyi Weinhard-tó (tározó) a Forgách-patak felső szakaszán létesült, melyet a környező vízgyűjtő területről érkező patak(ok), illetve felszíni vizek is tápláltak. Üzemeltetésére a Spartacus Horgászegyesület részére a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség jogelődje, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság adott ki vízjogi üzemeltetési engedélyt. A Felügyelőség azonban a tározó műtárgyának működésképtelensége, illetve a szivárgó gát és a szabályozásra alkalmatlan zsilip miatt a tározó leürítésére, valamint a tározóba érkező vizek szabad továbbvezetésének biztosítására szólította fel a Spartacus Horgászegyesületet.

A Horgászegyesület azonban 2012-ben jogutód nélkül megszűnt. Tekintettel erre az új helyzetre, a Felügyelőség felszólította a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t (mint vagyonkezelőt) a vízjogi üzemeltetési engedély átírására. Az MNV Zrt. azonban arról tájékoztatta a Felügyelőséget, hogy nem kívánja a tározót tovább üzemeltetni tekintettel arra, hogy a tó már a Spartacus Horgászegyesület által leürítésre kerül a közvetlen balesetveszély elhárítása érdekében. Vagyis megszűnt.

A tavasszal elvégzett munkálatokkal az MNV Zrt. célja a gátépítés előtti időszaknak megfelelő állapot helyreállítása volt, melynek során a duzzasztógátakat és műtárgyakat elbontották és mederrendezés is történt. Ezek eredményeként az összegyülemlett csapadékvíznek immáron természetes lefolyása van biztosítva a völgy felé.

Jelenleg a hatósági eljárás lezárása van folyamatban. A tó végleges megszüntetését, illetve művelési ágának változását követően vélhetően a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet tulajdonosi joggyakorlása alá fog tartozni a teljes ingatlan. Előzetes egyeztetések szerint elképzelhető, hogy az ingatlan a szomszédos területeken erdőgazdálkodást folytató Ipoly Erdő Zrt. vagyonkezelésébe fog kerülni.