Vallási hovatartozásukról is nyilatkoztatta volna a salgótarjáni segélykérőket Hranek Ferenc

Hranek Ferenc vagy az MSZP-s Fekete Zsolt mond le? címkérdéssel tartott sajtótájékoztatót hétfőn Fenyvesi Gábor, a Fidesz salgótarjáni alelnöke. A politikus egy levél tartalmát ismertette, melyben Hranek Ferenc – még mint a cigány kisebbségi önkormányzat képviselője – tett javaslatot a városi önkormányzatnál működő Szociális és Egészségügyi Bizottságnak.

A sajtótájékoztatón felolvasott levelében az áll: a városban sok család mindennapi megélhetése nagy részben a helyi segélyeken alapszik, a levélíró véleménye szerint azonban faramuci helyzet alakult ki, mivel sok salgótarjáni tagja egy bizonyos – a sajtótájékoztatón meg nem nevezett – egyháznak, ahová nekik kötelező a jövedelmük 10 százalékát befizetni. Hranek Ferenc a levélben azt írta: így úgy tűnik, mint ha az önkormányzat szociális segélykeretből támogatná ezt az egyházat és annak politikai irányvonalát.

A testületet ezért arra kérte, hogy vegyék napirendre a helyzet tárgyalását, javaslata pedig az volt, hogy a segélykérelmi lapokon szerepeljen a vallási hovatartozás megjelölése, ennek függvényében pedig az adott esetekben akár természetbeni juttatásként szükséges megoldani a segélyezést. A testület végül – természetesen – nem vett napirendre ilyen előterjesztést.

Fenyvesi Gábor felháborítónak jellemezte azt, hogy valakinek egyáltalán eszébe jut annak a lehetősége, hogy etnikai vagy felekezeti hovatartozás szerint listázni szükséges embereket, illetve ennek függvényében dönteni a segélyekről. A salgótarjáni fideszes alelnök szerint miután Hranek Ferencet az MSZP-s városvezetés időközben az önkormányzat külsős bizottsági tagjának delegálta (az Ügyrendi Bizottságba, 2019. április 25. napjától), vagy Hraner Ferencnek, vagy Fekete Zsoltnak le kell mondania.

 

3100.hu Fotó: Fenyvesi Gábor a Hranek Ferenc vagy az MSZP-s Fekete Zsolt mond le? címkérdéssel tartott sajtótájékoztatóján