Váci megyéspüspökké szentelték Marton Zsoltot

Elől Marton Zsolt, a Váci Egyházmegye püspöke, balra mögötte Beer Miklós nyugalmazott megyéspüspök (Fotó és további képek: Lambert Attila | Magyar Kurír)

Megyéspüspökké szentelték szombaton Marton Zsoltot a váci székesegyházban. Az ünnepi szentmisén a főszentelő Erdő Péter bíboros, prímás; a társszentelők Michael August Blume apostoli nuncius és Beer Miklós nyugalmazott váci püspök voltak. Ferenc pápa július 12-én nevezte ki a Nógrád megyét is lefedő Váci Egyházmegye élére a Központi Papnevelő Intézet rektorát. Az új püspök Beer Miklóst váltja, aki 2018. június 1-jén töltötte be 75. életévét és nyújtotta be nyugdíjazási kérelmét a pápának.

A püspökké szentelési szertartás részeként a váci Nagyboldogasszony-székesegyházban felolvasták azt a levelet, melyben Ferenc pápa Marton Zsolt kinevezéséről tájékoztat. Erdő Péter bíboros szentbeszédében úgy fogalmazott: a kereszténység nem puszta életfilozófia, nem hasznos tanácsok gyűjteménye arról, hogy hogyan éljünk kellemesen. A kereszténység nem a világ megfigyeléséből összegyűjtött tapasztalatok elméleti rendszere, nem is csupán valamilyen aktuális szociális program, hanem tanítványság, magának Jézusnak a követése – emelte ki a bíboros. Erdő Péter úgy folytatta: ehhez pedig az szükséges, hogy ismerjük és hűségesen őrizzük tanítását.

Zsolt testvérünk püspöki jelmondatában felragyog a válasz, Isten válasza az ember hűségére. Hiszen a Korintusiakhoz írt levélből vett idézet így hangzik: “Hűséges az Isten”. A folytatás pedig Szent Pál megfogalmazásában a következő: “Erőtökön felül nem hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjátok”. Nagyon illenek ezek a szavak arra, aki a mai korban folytatja az apostolok szolgálatát. Nem kényelmes beosztást, társadalmi rangot vagy emberi megbecsülést választ az, aki ma elvállalja ezt a küldetést.

Marton Zsolt, a Váci Egyházmegye püspöke és Beer Miklós nyugalmazott megyéspüspök (Fotó és további képek: Lambert Attila | Magyar Kurír)
Marton Zsolt, a Váci Egyházmegye püspöke és Beer Miklós nyugalmazott megyéspüspök (Fotó és további képek: Lambert Attila | Magyar Kurír)

A püspökké szentelés után az egyházmegye papjai – köztük az egyházmegye területén szolgáló szerzetespapok is – és állandó diakónusai egyenként Marton Zsolt elé járultak, kézfogással kifejezve engedelmességüket és tiszteletüket. Az újonnan felszentelt püspök átvéve a főcelebránsi szerepet, felvázolta főpásztori programját. Felidézte azt a történetet, amikor nagykátai káplán korában elment a strandra a hittanosokkal együtt, akik korábban talán még nem láttak papot fürdőnadrágban. Az egyik kisgyerek odament hozzá és azt mondta: az atya olyan, mint egy ember.

Szeretnék püspökként is ember lenni – hangsúlyozta Marton Zsolt.

Egyházmegyéje papjainak azt üzente, szeretne ugyanazzal a szívvel jelen lenni közöttük, mint eddig, szeretne egyházmegyéje lelkipásztorainak atyja lenni, idősebbeknek és fiataloknak egyaránt. Mindenkivel személyesen kíván találkozni, és lehetőségei szerint mindenkit meglátogatni. Szeretettel köszöntötte a kispapokat, az egyházmegyében szolgáló állandó diakónusokat és a többi világi munkatársat is, akiknek – mint mondta – fontos szerepük van Isten országa építésében.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) titkárságának összegzése szerint Marton Zsolt 1966. március 26-án született Budapesten. A kecskeméti Piarista Gimnáziumban érettségizett, majd 1988-ban szerzett tanítói diplomát a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán. Teológiai tanulmányait Veszprémben, Győrben és Budapesten végezte, 1998-ban szerzett teológus diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán. Marton Zsoltot 1998. június 20-án Vácott szentelték pappá. 1998-99-ben püspöki titkár és bírósági jegyző volt, 1990-től Nagykátán, majd Dányban szolgált. 2002-2003-ban a Váci Hittudományi Főiskola levelező tagozatának tanára, 2003 és 2008 között a Központi Papanevelő Intézet prefektusa, 2008-tól 2015-ig Felső- és Alsógöd plébánosa, valamint váci kerületi esperes volt. 2015-től tölti be a Központi Papnevelő Intézet rektori tisztségét.

Az egyházmegye híveinek Szent Ágostonnal szólva azt üzente: “Veletek vagyok keresztény, és értetek vagyok püspök”. Kérte őket, szeressék a papjaikat, imádkozzanak értük, és azokért, akik a lelkipásztorkodásban segítségükre vannak. “Veletek együtt alkotjuk Krisztus Egyházát. Mivel püspökként is szeretném megismerni az egyházmegyémet, a plébániai ünnepek alkalmával találkozni fogunk” – mondta Marton Zsolt, majd jövőbeli püspöki szolgálatára egy hasonlatot hozott: “nem bozótvágóval jöttem vissza az egyházmegyébe, de jó szőlősgazda módjára” – a Szentlélekre figyelve -, ha kell, megmetszem a szőlőt ott és akkor, amikor szükséges. Nem azért, hogy fájjon a vesszőknek, hanem hogy a tőke még bővebben teremjen”.

 

MTI | Magyar Kurír nyomán / Kiemelt fotó: Elől Marton Zsolt, a Váci Egyházmegye püspöke, balra mögötte Beer Miklós nyugalmazott megyéspüspök (Fotó és további képek: Lambert Attila | Magyar Kurír)