Ünnepi püspöki szentmisével köszöntik a 80 éves ferences templomot Salgótarjánban

3100.hu Fotó: Az acélgyári úti Szent József plébániatemplom

 

Majd 90 éve, hogy Salgótarján városa nagyot álmodott: új plébániát, egy új közösséget és egy új templomot szeretnének létesíteni a város északi részén. Bár a gondolat már 1927-ben megszületett, a hosszas előkészület után egy maroknyi kis ferences közösség születhetett meg a városban: 1932 nyarán megérkeztek az első ferencesek, majd elkészült a rendházuk, aztán pedig a templom, amelyet Zadravetz István ferences tábori püspök szentelt fel 80 évvel ezelőtt, 1936. május 17-én, vasárnap délelőtt, több száz ember jelenlétében.

 

Ehhez kapcsolódva tartanak megemlékezést a templomban a hívő közösséggel és a helyi, ma már ismét működő ferences harmadrend tagjaival az évfordulón. Az ünnepet 2016. április 24-én, vasárnap délelőtt tartják a Szent József (acélgyári, volt ferences) templomban. Az emlékezés programja 10:25-től az Akkord Fúvós Kisegyüttes ünnepre hangoló műsorával indul, majd Fekete Zsolt, Salgótarján polgármestere mond ünnepi köszöntőt. Ezt követően nyílik meg a ferencesek emlékét felidéző kiállítás, amelyet Veszelovszki Balázs tanár, helytörténész emlékező gondolataival nyitnak meg. 11 órától kezdődik az ünnepi szentmise, amelyet a Duna Televízió élőben fog közvetíteni. Ezen a szentmisén, amelyen a templom felszentelésének 80. évfordulójára emlékeznek, az imába foglalják az itt működött, építtető ferenceseket is (akik 1932-1950 között voltak a városban).

 

[highlight background=”#333″ color=”#fff”] Az ünnepi szentmisét dr. Beer Miklós váci megyéspüspök atya fogja bemutatni Varga András salgótarjáni esperes-plébános, valamint a helyi papság koncelebrálásával. [/highlight]

 

3100.hu | Állami kitüntetést kapott Dr. Beer Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke

Állami kitüntetést kapott Dr. Beer Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke Kimagasló szakmai munkájának elismeréseként, Szent István király és az államalapítás ünnepe alkalmából, Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült Dr. Beer Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke. A kitüntetést Áder János Magyarország Köztársasági Elnökének megbízásából, Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere adta át megyés főpásztorunknak, augusztus 19-én, szerdán, a Parlamentben.

 

Korábban, kapcsolódva Salgótarján várossá nyilvánításának emlékévéhez, 2012 nyarán a zagyvapálfalvai Jézus Szíve templomból közvetítettek szentmisét (a kettős évfordulón: a plébánia létrejöttének 80. és a várossá nyilvánítás 90. évfordulóján). Salgótarján egyházi vonatkozásban örömmel őrzi a múlt megmaradt emlékét és az elődök örökségét. A helyi ferences közösség múltja, összetartó és összekovácsoló ereje ma is példaértékű mindenki számára. Működésük és történetük annál is inkább aktuális, mert számtalan olyan rendezvény és személy jelenik meg a XX. század első feléből hozzájuk kapcsolódva országos viszonylatban is, amelyek és akik – szerencsére – napjainkban ismét előkerülnek a hívek számára.

Ilyen például a Szent Jobb országjárása (Szent Jobb Aranyvonat 1938-1939) és Salgótarjánba látogatása, az 1938-as Eucharisztikus Kongresszus és salgótarjáni vonatkozásai, illetve a helyi Kálvária és Országzászló egyedisége, amelyek a város történelmében mind a ferencesekhez (is) köthetők. 2010-ben emlékeztek meg az elhurcolásuk 60. évfordulójáról emléktábla-avatással és püspöki szentmisével, 2011-ben pedig Szent József oltalmába ajánlották a várost, ennek éppen az 5. évfordulója van.

 

A mostani szentmise fő aktualitása a templom felszentelésének évfordulója lesz. Erre az alkalomra megjelenik a korabeli salgótarjáni újság, A Munka című hetilap templomszentelésről tudósító száma, valamint sok más, a ferencesekhez köthető tárgy, kép kiállítása mellett hazatér a Historia Domus, vagyis a háztörténet könyve, amelyet meg lehet tekinteni a szentmise után. Az ünnepi szentmisére tisztelettel hívnak és várnak minden salgótarjáni polgárt és a Salgótarjánból elszármazottakat is, hogy közösen ünnepelhessék meg az évfordulót.

 

3100.hu Fotó: Az acélgyári úti Szent József plébániatemplom