Új hivatalvezető a Füleki Városi Hivatal élén

Harmincöt év hivatalnoki szolgálat után elbúcsúzott kollégáitól és a városvezetéstől Svoreňová Ľudmila, aki közel negyed évszázadon át a hivatalvezetői tisztséget is betöltötte. Október végén nyugállományba vonult, és amint azt búcsúztatása során a város polgármestere Agócs Attila is kiemelte, az öt polgármestert szolgáló és segítő sokéves munkásságáért, melyet a politikai rendszer változó körülményei és az állami kompetenciáknak a városra történő átruházásával járó változások ellenére is sikeresen végzett, nagy köszönet és elismerés illeti.

A város és a fenntartói hatáskörébe tartozó további szervezetek bonyolult költségvetési folyamatának irányítása, az irányadó jogi normák módosításainak alkalmazása, a különféle önkormányzati projektek gyakorlati megvalósítása, s mindamellett a városi hivatal és közvetve a város többi támogatott, költségvetési és egyéb szervezete által kifejtett tevékenység szervezése folyamatos tanulást és továbbképzést, valamint a jogszabályok állandó szem előtt tartását igényelte. Az ilyen sokoldalú ember helyettesítése komoly feladatot rótt a városvezetésre. November 1-től a Füleki Városi Hivatal elöljárójának tisztjét Ragyolc Község volt közgazdásza és anyakönyvvezetője, Mágyel Andrea tölti be.

Mágyel Andrea negyvennégy éves és immár huszonkét éve él Füleken. Közgazdasági Szakközépiskolát végzett, majd a Ragyolci Községi Hivatalban töltött évek során felsőfokú végzettséget és doktori címet szerzett a kassai P. J. Šafárik Egyetem Közigazgatási Karának közpolitika és közigazgatás szakán. Előző munkahelyén 12 éven át nem csak az anyakönyv-vezető és közgazdász funkcióját töltötte be, az ő gondjaira voltak bízva a Községi Hivatal mindennapos működésével összefüggő tevékenységek, a könyvvitel, költségvetés készítése, a bérfejtés és személyzeti ügyek vitele, a vállalkozói tevékenységek, a szociális ügyek és a polgári társulások agendája, ugyanakkor a község költségvetési szervezeteinek bérfejtését, személyzeti ügyeinek vitelét, könyvvitelét és költségvetésének készítését is biztosította. A Novohrad-Nógrád Geopark Jogi Személyek Társulása megalapításától kezdve részese a projektek gyakorlati megvalósításának és a pénzügyi menedzser szerepét is betölti. 2015 januárjától a Füleki Városi Képviselő-testület mellett működő Vagyonkezelő és Pénzügyi Bizottság alelnöke.

 

 

A munkájában beállt változást nagy kihívásnak tartja és kellő alázattal kezeli. Fő célja, hogy egészséges és alkotó munkahelyi légkört teremtsen, hogy a polgárok, a várossal együttműködő partnerek és a városba látogatók a legszínvonalasabb szolgáltatásokban részesüljenek. Első napjai az új városi költségvetés elkészítésével telnek, ugyanakkor a városvezetéssel karöltve egy igényes önkormányzati reform előkészítésén is dolgozik, amely elsősorban a polgároknak nyújtott szolgáltatások területén jelent majd pozitív változást. A jövő év folyamán beinduló ún. ügyfélfogadó központ tevékenysége az ügyfelekkel kialakított közvetlen kommunikációra és személyes kapcsolattartásra épül, és azt a célt szolgálja, hogy az önkormányzat közelebb kerüljön a polgárokhoz. Létrehozatalának szükségességét a Füleki Városi Hivatalban egy trencséni auditor cég által 2015 nyarán végzett munkafolyamat optimalizálási audit is alátámasztotta – tájékoztatta honlapunkat a város önkormányzata.