Tovább csökkent a bűncselekmények száma Salgótarjánban

Tovább csökkent a bűncselekmények száma Salgótarjánban a tavalyi évben, rablás elkövetője pedig nem maradt felderítetlenül – hangzott el a megyeszékhelyi közgyűlés csütörtöki ülésén. A testület a Salgótarjáni Rendőrkapitányság Ponyi Béla rendőrkapitány által összefoglalt beszámolóját ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.

A dokumentumból kiderül, hogy a megyeszékhelyen 1153 ismertté vált és regisztrált bűncselekményt követtek el a megelőző évben, ez – majdnem folyamatos csökkenés mellett – mindösszesen kétötöde a 2011-es adatnak. A rendőrkapitányság nyomozás eredményességi mutatója 62,9 százalékos volt, ez az utóbbi évtized negyedik legmagasabb értéke.

A kapitányság illetékességi területén tavaly hat rablás történt, ezen esetekben minden elkövetőt sikerült felkutatniuk, ahogyan a térségben 2012-ig visszamenőleg minden rablót elfogtak.

A 2010-es évek elejét jellemző magasabb közterületi bűncselekményszám (2010 és 2014 között 497-640 esetet regisztráltak évente) az utóbbi években Salgótarján területén ez 350 körül mozgott, 2019-ben 358 ilyen eset történt. Tekintettel arra, hogy kiemelt tárgyi súlyú bűncselekmények (rablás, kifosztás, testi sértés súlyosabban minősülő esetei, vagy a kábítószer-bűnözés egyes elkövetési formái) is előfordulnak ezen számok mögött, erre kiemelt figyelem irányult. Ez leginkább annak is betudható, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzetét jelentősen befolyásolják az ilyen esetek, még akkor is, ha számuk kevesebb, mint néhány évvel ezelőtt volt.

 

Bűnügyi fertőzöttség és kiemelten kezelt bűncselekmények

A százezer lakosra arányosított bűncselekményszám szűk 2000 volt tavaly Salgótarjánban. Ez az arányszám a 2010-es évek első harmadához képest bő 2500-al, az évtized középső harmadának éveihez képest pedig közel 1500-al alacsonyabb mutató. Ez többek között annak is köszönhető, hogy a kapitányság az illetékességi területen elkövetett bűncselekményekre, illetve egyéb jogsértő cselekményekre azonnal és hathatósan intézkedik. Emiatt szükséges nagy hangsúlyt fektetni a közterületi jelenlét folyamatos biztosítására és a minél nagyobb létszámú – visszatérő – rendőri megjelenésre.

Pozitív változás mutatkozik a kiemelt bűncselekmények számában is: ilyenből 698 volt tavaly, ami az elmúlt évtized második legalacsonyabb mutatója. Ugyanakkor az adatokból az is kiolvasható, hogy a helyi bűnözésen belül még mindig az ezen körbe tartozók következnek be a legnagyobb arányban: az összes bűncselekmény több mint felét teszik ki a kiemelten kezelt – fentebb már felsorolt – bűncselekmények. A bűncselekmények alakulását megvizsgálva ugyanakkor az a következtetést vonható le, hogy a kapitányság eljárásaiban Salgótarján területén szinte mindegyik kategória csökkenő (vagy stagnáló) adatokat mutat.

(Fotó: MTI/Komka Péter)
(Fotó: MTI/Komka Péter)

 

“Nagyvárosi bűnözés”

A beszámoló kitért arra is, hogy a salgótarjáni a megye egyetlen olyan kapitánysága, melynek valójában napi szinten kell megküzdenie a “nagyvárosi bűnözés” jellegzetességeivel. A bűnözés szerkezetét továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények magas aránya jellemezte. A kapitányságvezető rögzítette, hogy a jövőben még erőteljesebb közterületi rendőri jelenlét biztosítására törekszenek, elsősorban Salgótarjánban, figyelembe véve a város vezetőinek, területi képviselőinek, illetve lakosainak javaslatait és kéréseit is.

A közgyűlés elé került összefoglalóból kiderül továbbá, hogy minden napra jutott egy regisztrált lopás (2011-ben még napi közel három ilyen eset volt) és minden hétre jutott egy rongálás. Utóbbiak elkövetőinek több mint felét sikerült felelősségre vonni, ami az elmúlt kilenc év legjobb mutatója.

Minden második lopás elkövetőjét vonták felelősségre, ami önmagában nem hangzik túl pozitív adatnak. Ugyanakkor az egyéb tulajdon elleni szabálysértések (mint például a falopások, alkalmi lopások, rongálások) felderítése nem könnyű feladat. A helyszín általában nyomszegény, tanúk vagy kamerafelvételek ritkán állnak rendelkezésre, sok esetben az elkövetés helye és/vagy ideje sem ismert. Előfordul továbbá, hogy a bejelentések csak több héttel az elkövetés után történnek meg. További gondot okoz, hogy a mobiltelefon lopások esetén szabálysértési eljárásban a hatóság nem kérhet ki adatokat a szolgáltatóktól. Előzőek okán minden igyekezet és szakmai felkészültség, a rendelkezésre álló eszközök és módszerek felhasználása mellet is nehéz eredményes felderítést végezni.

Minden hétre jutott egy testi sértés és legalább egy garázdaság. Négynaponta történt közlekedési baleset, melyeknek három halálos áldozata volt; a legtöbb esetben (minden harmadik alkalommal) a gyorshajtás okozott problémát. Minden harmadik napra jutott egy ittas vezető.

 

Rendőr, kamera, bírság

Salgótarján általános közbiztonsága; a bűncselekmények és a szabálysértések megelőzése, megszakítása, felderítése; továbbá a bizonyítékok beszerzése szempontjából is kiemelten fontos tényező a térfigyelő kamerarendszer, mely jelenleg 51 készülékkel működik. Ennek költségeit az önkormányzat biztosítja.

A salgótarjáni rendőri létszám 96 fő, a meglévő állomány pedig 79 fő, egy rendőrre 817 lakos jut. Körzeti megbízottból 25-30 tevékenykedik a térségben. A kapitányság teljes illetékességi területén a helyszínre érkezés 15 perces átlagot mutatott a tavalyi évben.

Közrendvédelmi szolgálatteljesítés során magatehetetlen vagy ittassága miatt veszélyeztetett személyeket 125 alkalommal kellett biztonságba helyezni. Feljelentésből 887, helyszíni bírságból 1389 volt a tavalyi évben – előbbi 12 százalékkal magasabb, utóbbi 30 százalékkal alacsonyabb mutató, mint a 2018-as volt.

Az igazgatásrendészeti területen 1298 szabálysértési feljelentés és 911 helyszíni bírság született. A szabálysértési feljelentések többsége kisebb súlyú közlekedésrendészeti jellegű szabályszegés miatt történt. Tavaly közel 37 millió forint pénzbírságot szabott ki a szakterület és bár ebből csak bő 7 és fél millió forint teljesült, ez a fizetési hajlandóság megfelel a sokéves átlagnak.

 

Kiemelt fotó: Ponyi Béla városi rendőrkapitány és Somssich Gabriella megyei rendőrfőkapitány a közgyűlés ülésén (Fotó: Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság)