“Szlovákián keresztül” autóznak Somoskőújfalu egyik utcájában – területcsere rendezné a helyzetet

3100.hu Fotó: "Határátlépés" Somoskőújfaluban, a Bethlen Gábor utcában, még 2015 nyarán

 

E hét szerdán tárgyalja a szlovák kormány annak a szlovák-magyar határról szóló új államközi szerződésnek a tervezetét, amely egyebek mellett a két ország közös határa mentén 17 hektár földterület cseréjét irányozza elő. A szlovák belügyi tárca által kidolgozott tervezetet a kormány honlapján hozták nyilvánosságra.

 

A dokumentum szerint az új államközi szerződés kidolgozásának elsődleges célja az, hogy úgy rögzítsék a közös határokat, hogy azok függetlenek legyenek a két ország határfolyóinak folyásának esetleges megváltozásától. A jelenleg hatályos szabályozás ugyanis az államhatárt – ott ahol azt folyó alkotja – annak mindenkori vonalához, a folyam medréhez köti. Az államhatár, a határfolyók mentén történő jelenlegi megfogalmazása a gyakorlatban hosszadalmas jogi megoldásokat igényel minden olyan eset rendezésére, amikor a folyók medrének vonala természetes úton megváltozik, ugyanakkor a még jelenleg használt dokumentáció a vonatkozó uniós irányelveknek sem felel meg.

Az új államközi szerződés tervezete ezen felül 17 hektárnyi – a közös határ mentén lévő – földterület cseréjével is számol. Erre azért van szükség, hogy kölcsönösen rendezni lehessen a határfolyók bizonyos szakaszain megvalósított vízgazdálkodási vagy egyéb építési munkálatok által igénybe vett területek hovatartozását. Néhány ilyen, időközben már megvalósult beruházásokat érintő változás ugyanis eddig még nem került bele a szlovák-magyar határról szóló szerződésbe. A területcsere az Ipoly folyó térségét, a szlovákiai Újvár (Nové Zámky), Léva (levice) és Losonc (Lucenec) járásokat érinti. A szerződéstervezet értelmében elcserélendő 17 hektárnyi terület szlovák részről Leléd (Lela), Ipolyszalka (Salka), Ipolykiskeszi (Malé Kosihy), Ipolyszakállos (Ipelsky Sokolec), Szete (Kubánovo), Ipolyság (Sahy), illetve Sátorosbánya (Siatorská Bukovinka) települések kataszterében található. Magyarországon az ezen településekkel szomszédos területek a Börzsöny nyugati lábánál találhatóak, valamint Nógrád megye nyugati határkörnyékének települései és Somoskőújfalu lesz érintett.

A szerződés tervezetről még 2008-ban kezdett egyeztetést a szlovák és a magyar fél. Az új államközi szerződés tervezete szerdán kerül a pozsonyi kormány asztalára, amely azt várhatóan jóvá is hagyja. Ezt követően a dokumentumról szóló alkotmányos törvényt a szlovák törvényhozásnak is meg kell szavaznia, s csak ezt követően írhatják alá az államközi szerződést – írja az MTI. A területcsere részleteivel kapcsolatos kérdéseinket feltettük az illetékes minisztériumoknak, ahonnan várjuk a témát részletező válaszokat.

 

Ez a helyzet Somoskőújfaluban

Tóth László, Somoskőújfalu polgármestere kérdésünkre annyit mondott, jó néhány éve húzódik már a Bethlen Gábor utca kérdésköre, melynek egy szakasza Szlovákián keresztül vezet. A helyszínen helyi lakosok azt mondták, már a rendszerváltás előtti időkben téma volt ez a kérdés, “így lehet, már meg sem érhetjük a megoldását”. Mint elmondták, mindenki tisztában van és volt korábban is ezzel a helyzettel, de különösebben nem foglalkozott vele senki. Őket sem különösebben „izgatja” ez a kívülről érdekesnek tűnő szituáció.

 

3100.hu Fotó: Határátlépés Somoskőújfaluban, a Bethlen Gábor utcában: innen a következő határkőig Szlovákiában vezet az út
3100.hu Fotó: Határátlépés Somoskőújfaluban, a Bethlen Gábor utcában: innen a következő határkőig Szlovákiában vezet az út

 

Korábban, amikor leaszfaltozták az utat, jöttek a közműszolgáltatók sorban és – ahogyan mondják: “jó magyar szokás szerint” – újra felverték az aszfaltot, majd visszaaszfaltozták. Mivel a toldozás-foldozás miatt megint rossz minőségűvé vált az utca burkolata, ezért az önkormányzat megint újraaszfaltozta. Ezután csak a csatornahálózat maradt hátra, így jöttek hát ők is és lefektették a csöveket – ennek nyomai látszódnak ma is az érintett, mintegy ötven méretes szakaszon, de a lakosok szerint minden közmű itt van elvezetve.

Nem láttuk persze a hivatalos iratokat ezeknél az építkezéseknél,de azt beszélik, mindenki szemet hunyt afelett, hogy Szlovákia területén dolgoznak az utca ezen szakaszán

– mondták.

 

Persze ez azért nem így megy: eddig megállapodás rendezte a helyzetet

Eddig a 22/2007. (II. 28.) Korm. rendelet rendezte a helyzetet, mely a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Szlovák Köztársaság államterületén található földterületeknek a magyar Salgótarján-Somoskőújfalu település által épített szennyvízcsatorna üzemeltetésére és karbantartására történő ideiglenes igénybevételéről szóló Megállapodás kihirdetéséről szól. Akkor még Salgótarján része volt Somoskőújfalu.

Lényegében ezen megállapodással arról döntöttek a felek, hogy Somoskőújfalu település Bethlen Gábor utcájában szennyvízcsatorna épüljön, amely részben szlovák államterületen, Šiatorská Bukovinka (Sátorosbánya) település területén, az azzal azonos kataszteri terület 1757 helyrajzi számú ingatlanán, a közös határút VIII.7/4a számú határjel és a VIII.7/5B és VIII.8x számú határjelek közötti szakaszán valósult meg. A Szlovák Köztársaság Kormánya pedig egyetért azzal, hogy a Szlovák Köztársaság ezen államterületét a szennyvízcsatorna üzemeltetésére és karbantartására ideiglenesen használják.

 

3100.hu Fotó: Határátlépés Somoskőújfaluban, a Bethlen Gábor utcában