Elismeréseket adtak át Salgótarjánban a várossá nyilvánítás 99. évfordulóján

Salgótarján várossá nyilvánításának 99. évfordulója – és a Magyar Kultúra Napja – alkalmából tartottak díszünnepséget szerdán kora este a József Attila Művelődési Központban. A koronavírus-járvány miatti rendezvénytilalom értelmében nézők nem lehettek jelen a színházteremben, a díszünnepséget a városi televízió képernyőjén keresztül követhették az érdeklődők. Fekete Zsolt polgármester évértékelőjét követően a több évtizedes hagyományoknak megfelelően itt adták át a városi kitüntető címet és díjakat.

Fekete Zsolt: “Én látom és hiszem, hogy Salgótarján jövője a derű lesz”

A koronavírus-járvány miatt rendhagyó formában rendezték meg szerda este a már hagyománnyá vált díszünnepséget a József Attila Művelődési Központban, Salgótarján várossá nyilvánításának 99. évfordulója és a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Bár a nézőtér ezúttal üres maradt, a városlakók az eseményt élőben követhették a Salgótarjáni Városi Televízió közvetítésében.

A városi kitüntető címre és díjakra ezúttal is javaslatok és vélemények érkeztek az alpolgármesterektől, a települési képviselőktől, a bizottsági tagoktól, Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatától, a rendvédelmi szervektől, a költségvetési szervek és a köznevelési intézmények vezetőitől, valamint a civil szervezetektől – ezek figyelembevételével született döntés a kitüntető cím és díjak adományozásáról.

 

Salgótarján Díszpolgára lett Juhász Tibor

Dr. Juhász Tibor több évtizede széles körben megbecsült, elismert személyisége Salgótarján társadalmi, gazdasági és civil életének. A salgótarjáni Közgazdasági Technikumot 1955-ben végezte el. Pályafutását a Magyar Nemzeti Bank Nógrád Megyei Igazgatóságánál kezdte, majd az OTP Nógrád Megyei Igazgatóságán helyezkedett el, ahol közel húsz éven át, 1976-ig dolgozott. Ezt követően egy évtizedig a Salgótarjáni Városi Tanács VB pénzügyi, terv- és munkaügyi osztályát vezette. Fő feladata a városfejlesztés, a beruházások szervezése és lebonyolítása volt. A városfejlesztés érdekében végzett munkájáért számos elismerésben részesült. A salgótarjáni Ötvözetgyárban, gazdasági igazgatóhelyettesi beosztásban, 1991-ig, nyugállományba vonulásáig, dolgozott. 2006-ban települési képviselőnek választották, négy éven keresztül Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának társadalmi megbízatású alpolgármestere volt.

Juhász Tibor kimagaslóan eredményesen tevékenykedett városunk civil életében is. Egyik alapító tagja és rendezvényeinek főszervezője volt a 2002-ben megalakult Szövetség a Városért Polgári Körnek. Sokat tett városunk erdélyi kapcsolatainak ápolásáért, a határon túli magyarok megsegítéséért. A Salgótarjáni Városszépítő Egyesületnek elnöki tisztségét is betöltötte. Egyházi kapcsolatai révén közreműködött emléktábla- és szoborállításokban. Kiemelkedő tevékenységével jelentősen segítette Salgótarján szellemi és anyagi jólétének gyarapítását.

 

Posztumusz “Pro Urbe” díjjal ismerték el Palásthy Tamás tevékenységét

Dr. Palásthy Tamás 1952-ben született Hatvanban, középiskolai tanulmányait Salgótarjánban végezte, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett jogász doktori diplomát. A Salgótarjáni Ingatlankezelő Vállalatnál, majd a Nógrád Megyei TESZÖV-nél dolgozott különböző jogi munkakörökben és vezető beosztásokban. A rendszerváltás után vállalkozóként, befektetőként, civil szervezetek tisztségviselőjeként és támogatójaként tevékenykedett. INFOKER Kft. néven ingatlanközvetítő és vagyonértékelő céget alapított. Sikeres ügyvédi irodát működtetett; 2005-től, több éven át, a többségi tulajdonában lévő Salgó Tour Kft. üzemeltette az eresztvényi Salgó Hotelt.

A Salgótarján Helyi TDM Közhasznú Egyesület elnöke és a Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft. jogelődjének egyik alapító tagja volt. Az SBTC Egyesületben korábban elnöki, majd elnökségi tagi tisztséget töltött be. A Gabora Gálának több éven át védnöke volt. Súlyos betegség után, életének 68. évében, 2020 augusztusában távozott közülünk. Palásthy Tamás Salgótarján elkötelezett lokálpatriótája volt. Több évtizeden át folytatott kiemelkedő gazdasági és közéleti tevékenysége méltóvá teszi őt annak a városnak az elismerésére, amelyben élt, és amelyért dolgozott. Az elismerést fia, Palásthy Szabolcs vette át.

 

“Pro Arte” díjat vehetett át Komka Péter

A salgótarjáni születésű Komka Péter fotózás iránti érdeklődése már gyermekkorában megmutatkozott, hivatásszerűen felnőttként kezdett a fényképezéssel foglalkozni. Műszaki felsőfokú tanulmányai után végezte el a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Bálint György Újságíró Akadémia fotóriporter szakát. 2009-től a nemzeti hírügynökség, a Magyar Távirati Iroda (MTI) szerződéses fotóriportere lett, ahol azóta is dolgozik. Hitvallása szerint dokumentarista fotográfiáiban, sport- és sajtófotóiban, portréiban keresi azokat az önfeledt pillanatokat, amelyekben megnyílik az emberek személyisége.

Fotóművészként, fotóriporterként számos hazai és nemzetközi pályázaton, önálló és csoportos kiállításon szerepelt sikerrel, természetfotósként is méltán vált elismertté, a Medvesi Fotós Maratonnak a kezdetektől, 2013-tól egyik főszervezője. A Magyar Sajtófotó Pályázaton három alkalommal (2011., 2012. és 2015.) elnyerte a vidéken dolgozó legjobb fotóriporter különdíját, továbbá 2011-től hétszer volt díjazott különféle kategóriákban. A médiában végzett kimagasló munkásságának elismeréséül 2016-ban Nógrád Megye Sajtó Díjában részesült. Komka Péter a huzamosabb időn át folytatott magas színvonalú fotóművészi és fotóriporteri tevékenységével nagymértékben hozzájárult Salgótarján hazai és nemzetközi elismertetéséhez.

Egy híján száz

Egy vasárnap délután felmentem Salgóra a várba. Amikor onnan körülnéztem, kimondhatatlan örömömre messze északon, az ég peremén – és egészen tisztán – megláttam a Magas-Tátrát. /Az én Tátrámat, melynek akkor még nem, de azután 1926-ban valamennyi 129 csúcsát megmásztam./ Akkor határoztam el, hogy én – ha megválasztanak – itt maradok, tehát megpályázom az állást és időnként fel-feljövök ide a Salgóra, hogy itt további munkámhoz erőt meríthessek.

 

“Salgótarján Szolgálatáért” díjat kapott a VGÜ Kft.

A 2020-ban fennállásának 70. évfordulóját ünneplő VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. igen sokrétű, magas színvonalú tevékenységével áll Salgótarján és térsége lakosságának szolgálatában. Városunk népességének növekedésével egyre nagyobb lakossági igény mutatkozott a kommunális feladatok szervezett keretek közötti ellátására. Ennek érdekében 1950-ben megalakult a Salgótarjáni Köztisztasági Vállalat. Az egészséges környezet és az esztétikus városkép kialakításához nélkülözhetetlenné vált az állandó köztisztasági és parkgondozási munka. Így a vállalat átszervezésével 1968-ban két költségvetési üzem alakult: a Salgótarján Mélyépítő és a Salgótarjáni Városgazdálkodási Üzem.

Ezt követően több cégátalakítás és profiltisztítás történt, majd 1993-ban megalakult az önkormányzati tulajdonú VGÜ Kft. Fejlődésnek indult a városüzemeltetési munka, előtérbe került a környezetvédelmi tevékenység. A napjainkban több mint 120 főt foglalkoztató cég fő tevékenysége a hulladékgazdálkodás, jelenleg a társaság települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási körzete Salgótarjánra és a környező 51 településre terjed ki. Városüzemeltetési tevékenységük keretében látják el a város közigazgatási területén a köztisztasági feladatokat, valamint üzemeltetik a fizető parkolás rendszerét. A VGÜ Kft. hét évtizedes múltra visszatekintő tapasztalattal és tudással rendelkezik, kiemelkedő teljesítményével jelentős mértékig hozzájárul városunk szolgáltatási színvonalának emeléséhez és gazdasági életének fejlődéséhez. Az elismerést Fekete Zoltán, a VGÜ Kft. jelenlegi igazgatója és Bodnár Benedek, a cég korábbi vezetője közösen vették át.

 

“Salgótarján jövő nemzedékéért” díjat vehetett át Géczy Attiláné

Géczy Attiláné több mint négy évtizedig folytatott eredményes pedagógusi és edzői tevékenységet városunkban. Az utánpótlás nevelésében is kiemelkedő munkája révén, tanítványai számos sportágban értek el kiváló eredményeket. Tanári diplomáját 1982-ben szerezte, majd elvégezte a Testnevelési Főiskolán a vívóedzői szakot. Pedagógusi pályafutását a Zagyvapálfalvai Általános Iskolában kezdett testnevelő tanárként. 1991-ben került az akkori Forgách úti, mai nevén Dornyay Béla Általános Iskolába, ahonnan 2020-ban vonult nyugállományba.

Munkája során sokat tett az iskolai testnevelés és egészségnevelés fejlesztése érdekében. Vívóosztályt működtetett, megerősítette a diákolimpiai sportágak művelését. Több éven keresztül részt vett a Nemzeti Atlétikai Utánpótlás Programban, a minőségi iskolai tömegfutball fejlesztésén, a tehetségek felkutatásán dolgozott, továbbá a Salgótarjáni Beszterce Kosárlabda Klub utánpótlás-nevelésében vett részt. Munkaközösség-vezetőként aktívan vesz részt intézménye arculatának alakításában, szellemiségének formálásában. 1992 óta iskolája diákönkormányzatának munkáját segítette.

Géczy Attiláné több évtizedig hivatástudattal végzett eredményes munkát, amely elismerést váltott ki a gyermekek, a szülők és kollégái körében. Haladó szellemű gondolkodása, szociális érzékenysége példaértékű. Fontos szerepet vállalt és töltött be a Salgótarjánban felnövekvő generációk oktatásában és nevelésében.

 

“Salgótarján Sportjáért” díj elismerést ítéltek oda Pusztáné Belinyák Ágnesnek

Pusztáné Belinyák Ágnes az általános iskolai éveiben került közvetlen kapcsolatba a sporttal. Több mint 10 évig versenyszerűen kosárlabdázott a salgótarjáni sportegyesületekben. Az érettségi után kezdett el sportszervezéssel foglalkozni. Pályáját az SBTC Utánpótlásnevelési csoportjánál kezdte. 1982-től dolgozik Salgótarján sportirányítási rendszerében. Először a Városi Tanács VB. Sportfelügyelőségén, majd az Ifjúsági és Sportosztályán sportszakmai előadóként dolgozott. Munkája mellett elvégezte a Testnevelési Egyetem sportszervezői szakát, ahol okleveles sportszervezői minősítést kapott. A rendszerváltást követően a helyi önkormányzat sporttal foglalkozó osztályán, majd irodáján ifjúsági- és sportszakmai feladatokat látott el.

A Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. jogelődjéhez 1998-ban került sportszervezői státuszba, majd 2009 és 2012 között a társaság ügyvezető igazgatója volt. Az cégösszevonásokat követően, a Salgótarján Közművelődési Nonprofit Kft. sportszakmai igazgatóhelyetteseként, később sportszakmai csoportvezetőjeként tevékenykedett. Jelenleg a REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. sportszakmai igazgatóhelyettese. Pusztáné Belinyák Ágnes sport iránti elkötelezettsége, kimagasló, több évtizedes sportszakmai és sportszervezői tevékenysége, valamint vezetői munkája elismerésre méltó és példaértékű.

 

“Salgótarján Gazdaságáért” díjat vehetett át a Bumchun Precision Hungary Kft.

A Bumchun Precision Hungary Kft. munkahelyteremtő beruházásaival és fejlesztéseivel rövid idő alatt Salgótarján meghatározó gazdasági szereplőjévé vált. A Bumchun Precision Corporation-t 1982-ben alapították a Koreai Köztársaságban. A vállalat precíziós préselési technikával állít elő félkész termékeket a telekommunikációs és az autóipar globális vállalatai számára. A fejlesztéseiknek köszönhetően a cég által gyártott fülhallgató alkatrészek, hangrendszer elemek és mobiltelefon összetevők jól megállják a helyüket a nemzetközi piacon.

A vállalat eredményei arra sarkallták a fejlesztőmérnököket, hogy termékeikkel az elektromos autók világában is megjelenjenek. Ennek egyik első lépéseként 2018 decemberében megalakult a Bumchun Precision Hungary Kft. 2019 februárjában telephelyet vásároltak a Salgótarjáni Ipari Parkban és megkezdték a 11 milliárd forint összegű beruházásuk megvalósítását, a helyi szakemberek tudására építve.

Az eltelt 2 év alatt a dolgozók Mr. Ma Seong Wook vezetésével, – a technológia telepítése és a szigorú audit előírásoknak való megfelelés után – 2020 szeptemberében elindították a tömegtermelést és beszállítóivá váltak a gödi Samsung SDI-nak.
A több mint 100 munkavállalóból álló kollektíva 2021-ben tovább folytatja az építkezést. Új gépeket és gyártósort telepítenek, lehetőséget biztosítva ezzel nem csak új termékek előállítására, valamint beszállítói pozíciójuk megerősítésére, hanem további munkaerő alkalmazására is. A Bumchun Precision Hungary Kft. teljesítményével jelentős mértékig hozzájárul városunk gazdasági életének fejlődéséhez. Az elismerést Kaibás Kornél, a Bumchun Precision Hungary Kft. HR menedzsere vette át.

 

“Salgótarján Civil Társadalmáért” díjat kaptak az éremgyűjtők

A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nógrád Megyei Szervezete salgótarjáni csoportja megyénk és Salgótarján hagyományainak feltárásában, megőrzésében, a helytörténeti értékek megismerésében és megismertetésében több évtizede folytat kiemelkedő munkát. A közel félévszázados múltra visszatekintő szervezet, 50-120 fős tagsággal működve, meghatározó szerepet tölt be városunk civil életében. Foglalkozásaikat a salgótarjáni József Attila Művelődési Központban tartják. A múlt emlékeinek összegyűjtésével, megőrzésével és közkinccsé tételével segítik a nemzeti értékek megmentését. Tagjaik számos esetben gazdagították dolgozataikkal, ismeretterjesztő előadásaikkal a numizmatikai és helytörténeti ismereteket.

Tevékenységükben jelentős szereppel bírnak a salgótarjáni egykori ipari üzemekhez és egyesületeikhez kapcsolódó éremformák, sport trófeák, részvényjegyek gyűjtése és megőrzése. Értékeiket – a salgótarjáni bélyeggyűjtőkkel szorosan együttműködve – évente tematikus kiállításokon is bemutatják. Népszerűek a csoport által megrendezett salgótarjáni és balassagyarmati hobbibörzék. A nevezetes salgótarjáni és Nógrád megyei személyiségekhez kapcsolódóan, érmék kiadásával is foglalkoznak. Legutóbbi munkájuk 2020-ban a Zenthe Ferenc születésének 100. évfordulója alkalmából készült emlékérem. Rendszeresen bekapcsolódnak országos vándorgyűlések megrendezésébe, helyt adtak a Hóman Bálintról elnevezett nyári egyetemeknek. A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nógrád Megyei Szervezetének salgótarjáni csoportja értékmegőrző munkájával eredményesen járul hozzá a városi identitástudat erősödéséhez. A közösség nevében Tolnai Martin vette át az elismerést.

 

3100.hu Fotó: A városi kitüntető cím és díjak újdonsült tulajdonosai és a városvezetés a Salgótarján várossá nyilvánításának 99. évfordulója és a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett díszünnepségen a József Attila Művelődési Központ színháztermében, 2021. január 27-én