Negyedszer zarándokoltak fogvatartottak Mátraverebély-Szentkútra

(Fotó: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága)

Tizenhat börtön közel 70 fogvatartottja vett részt szerdán a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP)és a Honvédelmi Minisztérium Katolikus Tábori Püspökség közös szervezésében immár negyedik alkalommal megrendezett különleges vallási rendezvényen, az Európában egyedülálló fogvatartotti zarándoklaton Mátraverebély-Szentkúton.

Az egyedülálló rendezvény évről évre komoly felkészülést és komoly munkát követel a büntetés-végrehajtás szakembergárdájától, de hatalmas élményt és lelki feltöltődést jelent a részt vevő fogvatartottaknak – közölte a BvOP a 3100.hu-val.

A Nemzeti Kegyhelyen Beer Miklós püspök, a Váci Egyházmegye vezetője a büntetés-végrehajtási lelkészek koncelebrálásával tartott szentmisét a fogvatartottaknak, akik ezt követően megtekintették a zarándokhelyet és megismerték annak történetét. A programsorozat közös imádsággal és hálaadással zárult.

(Fotó: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága)
(Fotó: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága)

A zarándoklaton a két éven belül szabaduló, alacsony vagy közepes biztonsági kockázatba sorolt, együttműködő, szabálykövető fogvatartottak vehettek részt. A büntetés-végrehajtás kiemelt feladata a fogvatartottak reintegrációjának, vagyis társadalmi visszailleszkedésének elősegítése. A kötelező munkavégzés és az oktatás mellett ebben jelentős szerep jut a vallásgyakorlásnak, az egyházaknak.

Jelenleg közel 17 ezer fogvatartott tartózkodik a magyar börtönökben, akinek lelki gondozását a négy történelmi egyház – a katolikus, a református, az evangélikus és az izraelita – 34 börtönlelkésze végzi egyházi irányítás és felügyelet alatt, ökumenikus szellemben. A lelki megújuláshoz a magyar büntetés-végrehajtási szervezet számos lehetőséget biztosít, ilyenek az évek óta megrendezett fogvatartotti programok, országos bibliavetélkedők, imanapok és szentmisék, csoportfoglalkozások, zenés és családi istentiszteletek. Ezek mind lehetőséget adnak a vallásgyakorlásra és az önismeretre – emeli ki a BvOP.

A fogvatartottak vallási és lelkiismereti meggyőződésének szabad megválasztása, annak kinyilvánítása és gyakorlása a magyar büntetés-végrehajtási intézetekben maradéktalanul érvényesül – emeli ki közleményében a BvOP. Mint ismertetik, az országos büntetés-végrehajtási intézetekben mindenhol főállásban, a megyei büntetés-végrehajtási intézetekben pedig rendszerint részmunkaidőben foglalkoztatott börtönlelkész látja el a lelki gondozással kapcsolatos feladatokat.

(Fotó: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága)
(Fotó: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága)

A börtönlelkészek és a különböző egyházi szervezetek nagymértékben támogatják a büntetés-végrehajtási szervezet reintegrációs céljainak elérését, továbbá segítik a fogvatartási részlegeken végzett szakmai munkát. A hit, a vallás a rácsok mögött büntetésüket töltők életében kapaszkodót, egyúttal reményt és megnyugvást jelent, amely segíti emberi méltóságuk megőrzését és lelki felemelkedésüket. A börtönlelkészek együtt fáradoznak a reintegrációs tisztekkel, pártfogókkal, pszichológusokkal azon, hogy az elítéltek törvénytisztelő állampolgárokként történő visszavezetése a társadalomba minél hatékonyabb legyen.

     

(Fotók: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága)