Modern Városok Program – Kormányhatározat rögzíti a salgótarjáni fejlesztéseket

Orbán Viktor miniszterelnök és Fekete Zsolt polgármester kicserélik a dokumentumot, miután aláírták a Modern városok program keretében kötött együttműködési megállapodást a salgótarjáni városháza dísztermében (MTI Fotó: Koszticsák Szilárd)

Megjelent a Magyar Közlönyben a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti, Modern Városok Program keretében kötött együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló kormányrendelet.

Mint írták: a Kormány a Modern Városok Program keretében 2017. március 21. napján együttműködési megállapodást kötött Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával a város további fejlődése és megújulása érdekében. A Kormány a megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati, valamint a végrehajtás Miniszterelnökséget vezető miniszter útján történő koordinációját biztosítva hozta meg határozatát.

A kormányhatározatban a márciusi megállapodáshoz képest új konkrétum a Kercseg-lapos felé vezető út felújítása, illetve a turisztikai területen belül az “Üveglandia Ipartudományi Kalandpark” és a Novohrad-Nógrád UNESCO Globális Geopark fejlesztése.

 

Salgótarján elérhetőségének javítása és a helyi tömegközlekedés korszerűsítése érdekében

 • a nemzeti fejlesztési miniszternek 2019. december 31-ig gondoskodnia kell a szükséges intézkedésekről a Salgótarjánt elkerülő, az országhatárral is összeköttetést biztosító négysávos útszakasz kiviteli terveinek elkészítése érdekében,
 • a nemzeti fejlesztési miniszternek, a nemzetgazdasági miniszternek és a Miniszterelnökséget vezető miniszternek az önkormányzat részvételével munkacsoportot kell alakítania Salgótarján tömegközlekedésének elektromos alapokra helyezésének vizsgálatára, továbbá a vizsgálat alapján 2017. augusztus 31-el bezárólag javaslatot kell tennie a munkacsoportnak a Kormány számára,
 • a nemzeti fejlesztési miniszternek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket egy új helyi autóbuszpályaudvar és P+R parkoló kialakítása érdekében, 2019. augusztus 31-i határidőre,
 • továbbá a nemzeti fejlesztési miniszternek az önkormányzat bevonásával, az előző feladattal összhangban meg kell vizsgálni a jelenleg autóbusz-pályaudvarként működő terület egyéb célú hasznosítási lehetőségeit, és a vizsgálat alapján 2018. december 31-ig javaslatot kell tennie a Kormány számára a terület további hasznosításával kapcsolatban.

 

A város és térsége gazdasági fejlődésének elősegítése érdekében

 • a nemzeti fejlesztési miniszternek és a Miniszterelnökséget vezető miniszternek az Önkormányzat részvételével munkacsoportot kell alakítania, amely megvizsgálja a Salgótarján energiaellátását szolgáló, megújuló energiatermelési és -szolgáltatási rendszer kialakításának lehetőségét, továbbá a vizsgálat alapján 2017 augusztusának végéig javaslatot is kell tenni a Kormány számára a kérdésben,
 • a nemzeti fejlesztési miniszternek, a földművelésügyi miniszternek és a Miniszterelnökséget vezető miniszternek az önkormányzat részvételével munkacsoportot kell alakítania a környezetkímélő hulladékgazdálkodás lehetőségének vizsgálatára, majd 2017 év végéig javaslatot kell tenniük,
 • 2018. december 31-ig a nemzeti fejlesztési miniszternek az Önkormányzat bevonásával meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a városban található barnamezős területek felszámolására és részben ipari parki hasznosítására, valamint az ezeken felül szükséges, további új ipari parki területek kialakítására,
 • a nemzetgazdasági miniszternek, meg kell vizsgálnia a salgótarjáni öblösüveggyártás további fejlesztésének és fenntartásának lehetőségeit, és a vizsgálat eredményéről 2017 év végéig tájékoztatnia kell a Kormányt.

 

A Kormány támogatja Salgótarjánban a helyi oktatás fejlesztését, melynek keretében

 • a nemzetgazdasági miniszternek és az emberi erőforrások miniszterének idén augusztus végéig meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a kereskedelem és a vendéglátás modern salgótarjáni oktatási lehetőségeinek megteremtése érdekében,
 • a nemzetgazdasági miniszternek és az emberi erőforrások miniszterének a helyi adottságok és munkaerőpiaci igények figyelembevételével meg kell vizsgálnia a duális képzés indításának és fenntartásának lehetőségeit, és a vizsgálat eredménye alapján – szintén 2017. augusztus 31-ig – javaslatot kell tenniük a Kormány részére.

 

A Kormány támogatja Salgótarján városának egészségügyi és sportfejlesztéseit, ennek keretében

 • az emberi erőforrások miniszterének meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a Szent Lázár Megyei Kórház fejlesztése érdekében, ennek keretében gondoskodnia kell a városban egy új onkológiai központ létrehozásáról, 2019. augusztus 31-ig bezárólag,
 • a nemzeti fejlesztési miniszternek és az emberi erőforrások miniszterének 2019. augusztus 31-i határidővel kell gondoskodnia egy 50 méteres uszodát is magában foglaló, új városi sport- és rekreációs központ megvalósításáról,
 • a nemzeti fejlesztési miniszternek az előző pont végrehajtásával összhangban gondoskodnia kell a Kercseg-lapos felé vezető út felújításáról is,
 • a nemzeti fejlesztési miniszternek és az emberi erőforrások miniszterének, 2018. június 30-i határidőre gondoskodnia kell az Öblös-sporttelepen egy új atlétikai pálya kialakításáról,
 • a nemzeti fejlesztési miniszternek és az emberi erőforrások miniszterének meg kell vizsgálnia egy új jégcsarnok megépítésének lehetőségét, a vizsgálat alapján pedig 2017. december 31-ig javaslatot kell tenniük a Kormány részére a fejlesztés megvalósításával kapcsolatban.

 

A Kormány támogatja a térség turisztikai vonzerejének fejlesztését, ennek érdekében

 • a nemzeti fejlesztési miniszternek meg kell vizsgálnia az “Üveglandia Ipartudományi Kalandpark” megvalósításának lehetőségeit, és a vizsgálat alapján javaslatot kell tennie a Kormány számára 2017. december 31-ig bezárólag,
 • a nemzeti fejlesztési miniszternek meg kell vizsgálnia a Novohrad-Nógrád Geopark, mint a világ első határon átnyúló UNESCO globális geoparkjának fejlesztési lehetőségeit, és a vizsgálat alapján – szintén idén év végéig – javaslatot kell tennie a Kormány számára.

 

A Kormány támogatja Salgótarján kulturális, lelki és egyházi életének a fellendítését, ennek érdekében

 • az emberi erőforrások miniszterének, a Miniszterelnökséget vezető miniszternek és a nemzeti fejlesztési miniszternek 2019. augusztus 31-i határidővel gondoskodnia kell a Főplébánia templom és környezetének megújításához szükséges intézkedések megtételéről,
 • az emberi erőforrások miniszterének és a Miniszterelnökséget vezető miniszternek az érintett egyházak, felekezetek bevonását is biztosító munkacsoport keretében vizsgálnia kell a város egyházi életének, illetve intézményeinek további fejlesztési lehetőségeit, ez alapján idén év végéig javaslatot is kell tenniük a Kormány számára,
 • a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter és az Önkormányzat alkotta munkacsoportnak ki kell dolgoznia a Fő tér és a városközpont rehabilitációjának koncepcióját, 2017. december 31-i határidővel pedig már javaslatot is kell tenniük a koncepció megvalósítására.

 

A kormányhatározat rögzíti azt is, hogy a feladatok végrehajtásának koordinálásáról a Miniszterelnökséget vezető miniszternek kell gondoskodnia, a fejlesztések megvalósításának előkészítésekor pedig vizsgálni kell az Európai Uniós források bevonásának lehetőségeit is. A határozat rögzíti a fejlesztések előkészítéséhez szükséges 1 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatás biztosítását is, melynek átutalásáról a nemzeti fejlesztési miniszternek – a szükséges költségvetési átcsoportosítást követően – azonnali határidővel kell gondoskodnia.

 

Kiemelt archív fotó: Orbán Viktor miniszterelnök és Fekete Zsolt polgármester 2017. március 21-én írta alá a Modern városok program keretében kötött együttműködési megállapodást (MTI Fotó: Koszticsák Szilárd)