Megadóztatják a 140 négyzetméter feletti salgótarjáni lakóingatlanokat

 

Az erre vonatkozó előterjesztés a város honlapján jelent meg. A kérdést 2016. november 29-i ülésén tárgyalja majd Salgótarján Közgyűlése. Az építményadó mellett a szociális ellátások kérdéskörében is döntés születik majd: a 65 év feletti kisnyugdíjasok könnyebben juthatnak hozzá a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásokhoz.

 

Már a múlt hét csütörtöki közgyűlési ülésen is elhangzott a baloldali frakció részéről, hogy kidolgoztak egy javaslatcsomagot, döntéssorozatot, mely lehetővé teszi, hogy város leginkább rászoruló rétegei ne sérüljenek.

Szeretnénk olyan döntéseket hozni, melyek eredményeképpen a városban jobb módban élő társadalmi rétegek nagyobb hányadban járulnak hozzá a közös teherviselésünkhöz és szeretnénk ott enyhíteni, ahol az előző években sokak érdeksérelmeket szenvedtek el

– mondta Molnár Károly önkormányzati képviselő.

A jobb módban élők terheinek emelkedése mellett a rászorulók támogatásának feltételrendszerében bekövetkező – pozitív irányú – változásokat is előrevetítették. Fekete Zsolt, a város polgármestere úgy fogalmazott: szeretnénk enyhíteni azon rászorultak terhein, akiket az év elején megalkotott rendelet-módosításaink hátrányosan érintettek.

Ekkor azonban még konkrétumok nem hangoztak el a nyilvánosság előtt, a baloldali képviselők egyeztetésre hívták ez ügyben a Fidesz-KDNP és a Jobbik frakcióit.

 

Magánszemélyek építményadója

A közgyűlési előterjesztésben azt írják:

a város adottságai és a költségvetés nehézségei rákényszerítik önkormányzatunkat arra, hogy változtasson a helyi adópolitikán, és a ha szerény mértékben is, de megnövelje a lakosság adóterheit.

A magánszemélyek tulajdonában álló lakások mentességének megszüntetése a lakosság széles rétegét illetően nem keletkeztet befizetési kötelezettséget, mivel az adóalany által életvitelszerűen lakott, üzleti célra nem hasznosított 140 négyzetméter vagy annál kisebb hasznos alapterületű lakások mentességben részesülnek. A tervezet mentességek beiktatásával és az adómérték differenciált megállapításával biztosítja, hogy az adóteher igazodjon az adóalanyok teherviselő képességéhez. Ennek keretében mentességet biztosít az egyedülálló nyugdíjas adózóknak, abban az esetben, ha az adótárgy üzleti célt nem szolgál, és az adózó életvitelszerűen egyedül él az ingatlanban.
A módosítás részleteiből kiderül, hogy a következő mértékű építményadó-teher hárul majd a salgótarjáni ingatlantulajdonosokra:

  • mentes lesz az adó alól a 140 négyzetméter hasznos alapterület meg nem haladó ingatlan,
  • 141-210 négyzetméter hasznos alapterület esetén évi 100 forint/négyzetméter lesz az adó mértéke (melyet az első négyzetmétertől meg kell fizetni),
  • 211-280 négyzetméter alapterület esetén az adó mértéke évi 21.000 forint, plusz a 210 négyzetméter feletti hasznos alapterület után évi 150 forint/négyzetméter lesz az adó mértéke,
  • 280 négyzetméter hasznos alapterületet meghaladó hasznos alapterületű lakások esetén évi 31.500 forint, plusz a 280 négyzetméter feletti hasznos alapterület után évi 200 forint/négyzetméter lesz az adó mértéke.

Azon 140 négyzetméter feletti ingatlanok esetében, ahol egy cég telephelye vagy székhelye is található, ott azt az adónemet fizeti majd meg a tulajdonos, amely magasabb. Vegyünk egy példát. Van egy 160 négyzetméteres salgótarjáni lakóingatlan, amely egyben egy cég székhelye vagy telephelye. A cég által használt, bejelentett alapterület 12 négyzetméter. Ezen esetben meg kell vizsgálni, hogy a cég által használt 12 négyzetméter után a megszokott módon, korábban is fizetett teher, vagy a 160 négyzetméter utáni adóteher a magasabb. Ebből csak az egyiket, a magasabb mértékűt kell majd befizetnie a tulajdonosnak.

 

Enyhülnek a szociális ellátások igénybevételének feltételei

A szociális ellátásokról szóló helyi önkormányzati rendelet alkalmazása során szerzett tapasztalatokból kiindulva – figyelembe véve a kisnyugdíjasok pénzügyi, egészségügyi és szociális helyzetét – változnak az igénybevétel feltételei.

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás esetében a 65. életévet betöltött személyeknél az egy főre jutó jövedelem maximális összegét (mely jelenleg a nyugdíjminimum 200 százaléka, azaz havi 57 ezer forint) a nyugdíjminimum 250 százalékára (71250 forintra) indokolt megemelni.

A rendkívüli települési támogatásnál a 65. életévet betöltött személyek esetében az egy főre jutó jövedelem maximális összegének (mely jelenleg ez a nyugdíjminimum 100 százaléka, azaz havi 28500 forint) a nyugdíjminimum 200 százalékára (57 ezer forintra) indokolt módosítani.

Mindkét ellátási formánál a korábbi évek adataiból kiindulva a 65. életévet betöltött kérelmezők száma várhatóan az évi 100 főt nem haladja meg. A támogatás évi előirányzat igénye a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatási formánál előreláthatólag 2 millió forint, a rendkívüli települési támogatásnál előreláthatólag 1 millió forint – derül ki az előterjesztésből.

A módosított szociális rendelet már 2016. november 30-án hatályba léphet annak érdekében, hogy még a tél beállta előtt a lehető legtöbb kérelmező vehesse igénybe a szükséges ellátási formát.