Már Szlovákia érintése nélkül lehet közlekedni a somoskőújfalui Bethlen Gábor utcában

Évtizedes “anomáliát” tettek helyre a közelmúltban Somoskőújfaluban: áthelyezték a határköveket, így már szlovák terület érintése nélkül lehet közlekedni a község egyik utcájában. A változás egy területcsere részeként történt meg, melyet elsősorban az Ipolyt érintő vízgazdálkodási szempontok és a somoskőújfalui, határon átnyúló szennyvízcsatorna helyzete indokoltak. Összesen 177 802 négyzetméter cserélt gazdát, azonos mértékben; sem Szlovákia, sem Magyarország területe nem változott.

A határ módosítása hosszadalmas és bonyolult folyamat, a két ország között 2008-ban kezdődtek meg az egyeztetések ez ügyben. Magyarország és Szlovákia is előkészítő kormányhatározatokat hozott, aztán a parlamentek döntöttek. A dokumentumoknak ráadásul kölcsönösen, hiteles fordításban is “forogniuk” kellett a két ország között. A változásokat aztán átvezették a nemzetközi szerződésekben, majd felálltak a módosítások helyszíni megvalósítását irányító testületek. Mindezek után kitűzték az új határvonalat, majd ennek megfelelően át- és kihelyezték a határköveket.

A somoskőújfalui érintettségnek több évtizedes múltja van. Tóth László polgármestere még 2015 nyarán nyilatkozott a 3100.hu-nak, amikor már konkrétumok körvonalazódtak a több magyar és szlovák település közigazgatási területét is érintő változásokról. A településvezető akkor ismertette: jó ideje húzódik már a Bethlen Gábor utca kérdésköre, melynek egy szakasza Szlovákián keresztül vezet.

A környéken élő helyi lakosoktól megtudtuk, hogy már a rendszerváltás előtti időkben téma volt ez a kérdés. Mint elmondták, mindenki tisztában van és volt korábban is ezzel a helyzettel, de különösebben nem foglalkozott vele senki. Őket sem különösebben izgatja ez a kívülről érdekesnek tűnő szituáció. A Bethlen Gábor utca egy szakasza ugyanis mindeddig Szlovákián keresztül vezetett.

Egy ilyen helyzet természetesen mégsem kerülhette el a hatóságok figyelmét korábban sem. Egy 2007-es kormányrendelet rendezte ideiglenesen a helyzetet, amely egy országok közötti megállapodás volt az út alatt húzódó szennyvízcsatorna üzemeltetésére és karbantartására Szlovákia területén. Lényegében ezen megállapodással deklarálták a felek, hogy Somoskőújfalu település Bethlen Gábor utcájában szennyvízcsatorna épült, amely részben szlovák államterületen, Sátorosbánya település területén található. Magyarország kormánya szóbeli jegyzékben is kifejezte sajnálatát ezt megelőzően – még 2006-ban – amiatt, hogy az ország területsértést követett el “a Salgótarján-Somoskőújfalu település Bethlen Gábor utcájában létesített közműnek az államhatár vonalán történt átépítésével”.

A problémát okozó csatorna létesítésére a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság még 2000 legelején adott ki vízjogi létesítési engedélyt. Ennek alapján az önkormányzat a csatornát 2002 közepén meg is építtette oly módon, hogy annak 83 méteres szakasza az út alatt átnyúlt a Szlovák Köztársaság területére. Az utca persze korábban is ott volt, de miután azt a közös határút egy részének tekintette a két ország, az a helyzet önmagában még rendben volt, hogy határkövek között lehetett itt közlekedni. A problémát a csatornaberuházás okozta, aminek eredményeképpen “külföldön” futottak a magyar csövek. A határkövek áthelyezésével ezt a helyzetet szüntették meg nemrégiben a határközségben.

 

3100.hu Fotó: Módosult az országhatár a somoskőújfalui Bethlen Gábor utcánál