Két témában is társadalmi egyeztetést kezdeményezett az önkormányzat

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata és a Településképi Arculati Kézikönyv kérdésében is társadalmi egyeztetést kezdeményezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata. Utóbbi témakörben lakossági fórumra is sor kerül augusztus 17-én.

 

Integrált Településfejlesztési Stratégia

Ez a stratégia a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból a város számára rendelkezésre álló 9,2 milliárd forintos forrás felhasználását határozza meg. A korábban megalkotott dokumentum felülvizsgálatát az időközben megjelenő kormányrendeletek írták elő. Az önkormányzat Városfejlesztési Irodája a napokban széles körben kereste meg a városban működő intézményeket, hivatalokat, civil szervezeteket és hívta fel a figyelmet a társadalmasítási folyamatra.

A dokumentumot a város lakossága is megtekintheti, illetve véleményezheti a www.salgotarjan.hu weboldal társadalmi egyeztetés menüpontja alatt, augusztus 30-ig. A javaslatok, vélemények a megadott határidőn belül a varosfejlesztes@salgotarjan.hu címre küldött e-mailben, vagy a Polgármesteri Hivatal (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) címre küldött levélben tehetőek meg.

 

Településképi Arculati Kézikönyv

A településkép védelméről szóló törvény értelmében a város településképi arculati kézikönyvet készít, melynek célja, hogy meghatározza a város jellemzőit, értékeit, eltérő karakterű településrészeit, építészeti ajánlásokat fogalmazzon meg. A kézikönyvvel egyidejűleg új településképi rendelet készül.

A STOP.SHOP cégcsoport kezdeményezésére elindítja az önkormányzat a településrendezési eszközök módosítást, amely a Csokonai út 9-11. közötti 6082 hrsz.-ú ingatlan beépítésre szánt területre történő módosításra irányul – olvasható a közleményben. Az önkormányzattól további információt kértünk arról, hogy pontosan milyen igénnyel jelentkezett a STOP.SHOP.

A településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet tervezete, valamint a 6082 hrsz.-ú ingatlan és környékét érintő településrendezési módosítást előkészítő tervdokumentáció a város honlapján várhatóan hétfőtől elérhető lesz. Véleményezésére és kiegészítő javaslatokra, tartalombővítésre szöveges formában 2017. augusztus 30-ig van lehetőse a salgótarjáni szervezeteknek, intézményeknek, hivataloknak, de természetesen a lakosságnak is. A javaslatok, vélemények a megadott határidőn belül a human@salgotarjan.hu címre küldött e-mailben, vagy a Polgármesteri Hivatal (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) címre küldött levélben tehetőek meg. A témában lakossági fórumot is szerveznek, melyre 2017. augusztus 17-én (csütörtökön) 17 órától, a Városháza Dr. Förster Kálmán termében kerül sor.

 

Kiemelt fotó: Salgótarján (Fotó: Feledi Gergely)