Két nógrádi erdészt is kitüntettek október 23-a alkalmából

A kitüntetési ünnepség díjazottjainak csoportja (Fotó: Pelsőczy Csaba | Földművelésügyi Minisztérium)

A szabadság, a bátorság, az élni akarás ünnepe október huszonharmadika – mondta Fazekas Sándor az 1956-os forradalom ünnepén mondott beszédében.

A földművelésügyi miniszter kiemelte: immár negyed százada adózhatunk a forradalom és szabadságharc tiszta emlékének, illetve mindazoknak, akik mertek bátrak lenni, akik megmutatták, hogy nincs kis nemzet, csak kis hit, akik alig két hét alatt fordítottak a világ tengelyén.

Fazekas Sándor rámutatott: két vesztes és céltalan háborút, valamint országcsonkítást követő megaláztatás és megnyomorítás után is fel tudott állni ez az ország. Egy méltóságától megfosztott nemzet kelt fel elnyomói ellen. A budapesti események hatására az egész ország öntudatra ébredt és reményt talált.

A földművelésügyi miniszter szerint a háború után sikerült a hatalomnak a nemzet derekát, a legjobb paraszti családokat elfojtani. A kuláklisták, a padlássöprés, a vidék megfélemlítése, az erőszakos téeszesítés megbecsülhetetlen károkat okozott az országnak.

A tárcavezető beszédében úgy fogalmazott: 1956-ban a magyar vidék parasztsága nem a háború előtti nagybirtokrendszert szerette volna vissza, de nem is az erőszakkal létrehozott téeszekben akart dolgozni. A magyar vidék parasztsága a saját földjén kívánt gazdálkodni.

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja, október 23-a alkalmából Dr. Fazekas Sándor miniszter elismeréseket és kitüntetéseket adott át a szakma jeles képviselőinek.

Az Ipoly Erdő Zrt. állományából ketten is elismerésben részesültek

Mikle Tibor építész üzemmérnök három és fél évtizedes szakmai pályafutása az erdőhöz, a Börzsöny és a Cserhát közcélú állami erdőkezelése műszaki hátterének megteremtéséhez kapcsolódik. Munkásságával a korszerű és színvonalas, a közjólét és a turisztika igényeit szolgáló, természetközeli erdőkezelés térségi lehetőségeit segítette elő, teremtette meg. Szakmája minden területét magas szinten ismeri és gyakorolja, a mély- és magasépítéstől a gépészetig. Egyedülálló szakmai nívót és teljesítményt mutatott fel a rábízott fenntartási és fejlesztési projektekben – az előkészítés kezdeteitől, a tervezésen és a megvalósításon át, azok komplett lezárásáig, elszámolásáig.

Meghatározó előkészítője volt az Ipoly Erdő Zrt. erdőgazdaságának komplex, több évre szóló, valamint részletes beruházási terveinek. Kezdeményezőként lépett fel a fejlesztési célú pályázatok első lehetőségeinek megragadásában. Kialakította a vállalat képességeit és gyakorlatát a pályázatok teljes ügyvételében, amivel jelentős sikereket ért el, számottevő forrásokkal gyarapítva a közvagyont. Az általa személyesen előkészített, összehangolt, irányított és befejezett, közcélú fejlesztések összes értéke több milliárd forint nagyságrendű. Ismert és elismert a megvalósult beruházások kimagasló nívója, szakmai és műszaki színvonala. Mikle Tibor Széles körben ismert, köztiszteletben álló szaktekintély. Teljes pályafutásával a magyar erdők, a magyar erdőgazdálkodás fejlesztését, az erdők közcélú szolgáltatásainak európai színvonalú kiterjesztését szolgálta és szolgálja, valamennyi műszaki szakterületen. Teljesítménye, életműve országos szintű elismerésre érett, kiváló példát ad a keze alatt felnőtt szakemberek, a jövő generációk képviselői számára.

Szarvas István erdésztechnikus négy évtizedet meghaladó szakmai pályafutása a Salgótarján környéki erdők felújításának, kimagasló színvonalú állománynevelésének folyamatát alapozta meg. Szakmája minden részterületét magas szinten gyakorolta – beleértve a zárttéri vadgazdálkodást is – azokban egyensúlyra törekedett. Tudását, tapasztalatait eredményesen adta át a fiatalabb erdészgeneráció tagjainak. Személyiségével, egyéniségével, szervező- és kapcsolatteremtő készségével minden közösségben kitűnőre vizsgázott.

Irányítóként szigorú, következetes és igazságos, beosztott munkatársként korrekt és megbízható. A tevékenységével érintett erdők természeti, gazdasági és közjóléti értéke egyaránt gyarapodott. Széles körben elismert, köztiszteletben álló, klasszikus kerületvezető erdész, aki méltó módon vitte és fejlesztette tovább a jeles elődeitől átvett örökséget. Életpályájával, teljesítményével, szakmai alázatával, hűségével és emberségével példát állít az egész társadalom elé.

kormany.hu és ipolyerdo.hu nyomán

Kiemelt fotó: A kitüntetési ünnepség díjazottjainak csoportja (Fotó: Pelsőczy Csaba | Földművelésügyi Minisztérium)