Folyamatosan javulnak a foglalkoztatási mutatók Nógrádban

Egyre kevesebben helyezkednek el a közfoglalkoztatásban, emellett emelkedik az elsődleges munkaerőpiacra be- vagy visszakerülők száma. Nógrád megyén belül azonban nagy területi különbségek is vannak: amíg a Rétsági járásban 6,1 százalék, addig a szécsényiben 21 százalék az álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva.

Zagyiné Honti Éva, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának főosztályvezető-helyettese a salgótarjáni Seagull Család- és KarrierPONT megnyitóján elmondta: 2012-től kezdődően mutat javuló tendenciát a megye foglalkoztatottsága. A legfrissebb, 2018 első negyedévi KSH adatok szerint a megyében a 15-64 éves népességen belül tovább növekedett a foglalkoztattak száma és megközelítette a 82 ezer főt, miközben a munkanélküliek száma a 2017 azonos időszaki 10 ezer főről 6600 főre csökkent. Zagyiné Honti Éva kiemelte azt is, hogy a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó új álláshelyek 2014-es 18 ezres csúcsértéke 2017-re már 13 alá csökkenve jelentősen visszaesett, ugyanakkor az elsődleges munkaerőpiacról érkezett új álláshelyek száma a 2013-as kevesebb mint 4 ezerről tavalyra már 5500 közelébe emelkedett.

A szakember ismertette: jelenleg a szécsényi járás van a legrosszabb helyzetben a megyén belül. Az álláskeresők aránya ebben a járásban a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 21 százalék, ami közel négyszerese az országos mutatónak. Probléma Nógrádban, hogy nagyon magas, közel 60 százalékos az álláskeresők között az alacsony iskolai végzettségűek száma. Az álláskeresők mintegy harmada szerepel több mint egy éve a tartósan munkanélküliek között és bár arányuk még mindig meghaladja az országos átlagot, csökkenő tendenciát mutat.

A nők a munkaerőpiacon még mindig hátrányosabb helyzetben vannak a férfiaknál. A folyamatos regisztrációs időt vizsgálva elmondhatjuk, hogy napjaiban a nők 33,1 százaléka (1 723 fő) több mint egy éve megszakítás nélkül szerepel a nyilvántartásban. Közöttük a 60 százalékot közelíti a két évnél is régebben regisztráltak aránya. Ez utóbbi csoport zömét a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult alacsony iskolai végzettségűek teszik ki, míg a legkevesebben a nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülők vannak. Szinte mindegyikük az öregségi nyugdíjkorhatár elérését várja, de többen a jogszerző idő megszerzésében bíznak, amire leginkább a közfoglalkoztatás nyújthat nekik segítséget – ismertette Zagyiné Honti Éva.

Előadásának a nők foglalkoztatására fókuszáló részében hozzátette azt is, hogy foglalkoztatási szándék esetén az álláskeresők számos csoportjához – köztük a nőkhöz is – támogatást tudnak adni. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának kiemelt célja az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedés elősegítése. 2018-ban a rendelkezésre álló forrásokból legalább 2500 fő után tudnak bér jellegű támogatást nyújtani, minden jelenleg futó programnak kiemelt célja – többek között – a nők foglalkoztatásának elősegítése.

Kiemelte: Nógrádban a tipikusan női munkakörök alacsony bérekkel jelennek meg a palettán. A megyére amúgy is az alacsony bérhelyzet jellemző, ez az egyik – talán a legfőbb – gátja annak, hogy nem szívesen vállalkoznak az atipikus foglalkoztatási formákra a munkavállalók. Ehhez is kell majd a Seagull Család- és KarrierPONT segítsége, hogy “összeérjenek” a munkavállalói – nem csak bér jellegű – igények a munkáltatói lehetőségekkel annak érdekében, hogy az érintett munkakeresőknek érdemes legyen segély helyett akár 4 vagy 6 órás munkát vállalni – tette hozzá Zagyiné Honti Éva.