Életképes és innovatív projektek megvalósítását várja egymástól a megyei önkormányzat és a Szent István Egyetem

3100.hu Fotó: Figler Kálmán (a Szent István Egyetem kancellárja), Dr. Tőzsér János (a Szent István Egyetem rektora) és Skuczi Nándor (a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke)

A salgótarjáni Megyeházán ma délelőtt stratégiai együttműködési megállapodást írtak alá a Nógrád Megyei Önkormányzat és a Szent István Egyetem képviselői.

 

Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke az eseményen mondott köszöntőjében Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciójának jövőképéből idézett, utalva arra, hogy a körülöttünk található élettér és környezet adottságaira alapozva lehet sikeres a megállapodás. Mint mondta;

[highlight background=”#333″ color=”#fff”]   a mezőgazdaság és az agrárium, illetve ezen szegmensek szereplői, termékei   [/highlight]

lehetnek azok a prioritások, melyek konkrét tartalommal töltik majd meg az együttműködést – ezekhez kapcsolódó kutatási, innovációs tevékenységre van szükség a Szent István Egyetem bevonásával. Olyan agráriumból származó prémiumtermékek előállítását is tervezik, melyekhez magas tudás és innovációs tevékenység szükséges – ebben támaszkodnának biztosan az egyetem szellemi kapacitására. A megyei önkormányzat egy részről nemes egyszerűséggel földrajzi adottságát kívánja kihasználni – közelségét a gödöllői egyetemhez és a fővároshoz. Másrészről fontos, hogy a szabad vállalkozási zónák kedvezményeit nem csak az egyetem, hanem az ide települni szándékozó vállalkozások is ki tudják használni. Emellett – konvergencia-régióként – előny lehet az Európai Uniós forrásokhoz való könnyebb hozzáférés lehetősége. Az innovációs, kutatási, képzési tevékenységek elsődleges céljának a munkahelyteremtésnek, ezáltal a helyi fiatalok ittartásának, illetve a már elszármazottak visszacsalogatásának kell lennie – zárta gondolatait.

 

Dr. Tőzsér János, a Szent István Egyetem rektora “az egyetem szemüvegén” keresztül egészítette ki az aláíró felek egymás felé és saját maguk irányába támasztott elvárásait. Mint mondta, az aláírás

[highlight background=”#333″ color=”#fff”]   nem a véletlen műve, egy előkészítő munka eredményeképpen annak a szándéknak a kifejezése, hogy a Szent István Egyetem és a Nógrád Megyei Önkormányzat hajlandó együttműködni és törni a fejét a lehetőségekkel kapcsolatban.   [/highlight]

Megvalósítandó célok között kiemelte, hogy közös projekteket kell generálni, méghozzá olyanokat, melyeknek értelmük van és lehetőség szerint használható innovációs eredmények is jelentkezzenek ezek eredményeképpen. Ha hasznosítható dolog egy-egy közös munka eredménye, akkor abban az egyetem segíteni fog, hogy azt az ismeretet és tudást hogyan lehet átadni a régióban élőknek. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az egyetem oktatási feladatának részeként képzési, szakképzési és szaktanácsadási együttműködés is létrejöjjön a megállapodás részeként – főként hogy az említett két téma szoros kapcsolatban is van egymással. Fizikálisan a Szent István Egyetem várhatóan létesít majd a megyében egy kihelyezett irodát, hogy a feladatok megvalósítását fizikai jelenléttel is segítse. A rektor kiemelte, hogy a megyére hagyatkoznak a konkrét prioritások meghatározásának érdekében, mert

…csak olyan együttműködést próbálunk majd megvalósítani, melyre tényleges igény van.

 

Figler Kálmán, a Szent István Egyetem kancellárja rövid hozzáfűzésében kiemelte elvárását arra vonatkozóan, hogy konkrét kimenetekkel rendelkező rendszer alakuljon ki az egyetem és a megye között;

…például konkrét félkész termékek, termékek, üzemek létrehozása, helyiek foglalkoztatása, magas hozzáadott értékkel.

 

Megkérdeztük

Honlapunk azzal kapcsolatban tett fel kérdést az aláírók felé, hogy ezen együttműködés kapcsolódik-e, illetve kapcsolódhat-e bármilyen módon a salgótarjáni felsőoktatás újraindításához? A tömör válasz az volt, hogy ezen megállapodásnak nincs ilyen aspektusa, így nem kapcsolódik a folyamatban lévő ügyekhez, azonban a Szent István Egyetem képviselői egyértelműsítették azon véleményüket, miszerint ennek lehetősége nem elvetendő a hosszútávú jövőt illetően.

 

A rektor elmondta, jelenlegi formájában a megállapodásnak nincsen felsőoktatási rendszer részét képező képzések nógrádi megjelenésével kapcsolatos kimenete, mivel az a szak- és felnőttképzésre, illetve szaktanácsadásra koncentrál. Ugyanakkor megjegyezte; az egyetem alapjában véve nyitott erre, hosszútávú eredményként akár ez is elképzelhető, hiszen az együttműködés “reális lehetőségként hordozhatja ezt az opciót is, amennyiben a most induló közös munka sikeres lesz, ez egy második stáció, második lépcső lehet majd”. Ugyanakkor a rektor egy másik újságírói kérdésre elmondta, hogy elképzelései szerint bizonyos szakterületek esetén a duális képzés gyakorlati megvalósításának jó eséllyel lehetnének megyei helyszínei a jövőben.

 

A Szent István Egyetem kancellárja kiegészítésében megerősítette: jó kapcsolatot ápolnak az Óbudai Egyetemmel, mely intézménnyel a salgótarjáni felsőoktatás újraindításának kérdésében véleménye szerint inkább kiegészíthetnék majd egymást. “Legyenek meg az alapok, aztán azt követően lehet megnézni, hogy a BGF által felhagyott intézmény újraélesztésében milyen szerepe lehet az egyetemnek”- mondta. Véleménye szerint – akkor, ha eljön az ideje – az egyetemek a jelenlegi rendszer értelmében nem fognak versenyezni, konkurálni egymással. A Szent István Egyetem az agrár-vonalat erősíti, így nincs értelme konkurálni. Inkább adott helyzetben összefogunk, összerakjuk az alapokat, mert abban több spiritusz van – “onnan már valóban lehet egy, a felsőoktatási vezetés által meghatározott közösségi főiskola érdekében tovább építkezni” – zárta gondolatait.

 

3100.hu Fotó: Figler Kálmán (a Szent István Egyetem kancellárja), Dr. Tőzsér János (a Szent István Egyetem rektora) és Skuczi Nándor (a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke)