Bizonytalanná vált a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének fenntartása

(Fotó: Danyi András | Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.)

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok közül a Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. (REMEK) és a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. (FN Kft.) azt jelezték az önkormányzat felé, hogy előreláthatólag negatív eredménnyel zárják majd az idei évet. Utóbbi cégnek ezen túl likviditási problémái is vannak – olvasható a salgótarjáni önkormányzat idei költségvetésének háromnegyedéves teljesítését ismertető összefoglalóból. Az anyagból az rajzolódik ki, hogy az ellátandó feladatmennyiséghez egyszerűen nem elegendő a jelenlegi önkormányzati finanszírozás, a helyzetet ráadásul a szakemberhiány is jelentősen súlyosbítja.

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatánál az étkezési térítési díjak területén megtakarítás várható, mivel a gyermekétkeztetési szolgáltatásra kötött új szerződésben a térítési díjak az idén nem emelkednek. Emiatt várhatóan a céltartalékban nevesített 30 millió forintra sem lesz szüksége a szervezetnek. Ezt a pénzt így a REMEK kaphatja meg, amivel a közművelődési feladatokat ellátó gazdasági társaság várhatóan nullás évet tud majd zárni.

Az FN Kft.-nél úgy tűnik mélyebbek a problémák, az anyagban egy szokatlanul markáns megállapítás is szerepel. Eszerint az elsősorban a közfoglalkoztatási programok lebonyolítására és városfenntartási feladatokra hivatott cégnél immáron olyan mértékű problémákat okoz a bevonható személyek számának csökkenése, továbbá az érintettek „szakmai, mentális és egészségügyi állapotának romlása”, hogy immáron

a kft. működésének fenntartása is bizonytalan.

Elengedhetetlen lenne a cég gépjárműparkjának és az eszközállományának korszerűsítése, szakmailag pedig indokolt lenne a közfeladatok főállású dolgozókkal történő ellátása is – olvasható a tájékoztatóban. Utóbbi a főállású dolgozók létszámának jelentős emelését igényelné, ezzel egyetemben viszont a cégnek az eddiginél több önkormányzati támogatásra lenne szüksége. A tájékoztató szerint az első három negyedévben a kötelező béremelések és kiadások árnövekedésének a kompenzálását csak a rövid lejáratú banki hitel felhasználásával tudták fenntartani a cégnél.

Emiatt az FN Kft.-nél mostanra 10 millió forintot meghaladó szállítói és önkormányzati helyi adó tartozás halmozódott fel.

Az anyag szerint a járdák és lépcsők karbantartására szánt idei teljes évi önkormányzati támogatás elfogyott szeptemberre, a cégnek meghatározott feladatok nagyságrendjét nem követte a támogatás emelése, így jóval az év vége előtt felemésztették a büdzsét. Ezen túlmenően a szakemberhiány miatt egyes feladatok ellátására külső szolgáltatókat kellett igénybe venni, ez pedig már jóval többe kerül, mint a saját apparátussal való feladatellátás. Az önkormányzati normatív támogatás ugyanakkor erre nem elégséges.

A finanszírozhatóság érdekében a havi önkormányzati támogatási összegek előre utalására volt szükség a cégnél, a háromnegyed év során az éves támogatási keret közel egészét felhasználták.

A közfoglalkoztatottak feladata volt az idei évben többek között a város erdős és önerdősült területeinek gondozása, patakmedrek és vízelvezetők tisztítása, járdák és lépcsősorok karbantartása, illetve a források erejéig a városban fellelhető, sokszor újra- és újratermelődő illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása is. A közfoglalkoztatás keretein belül működik lakatos és asztalos üzem, varroda, üzemeltetnek drótfonó, betonelemgyártó és brikett üzemet, zajlik üvegházi virágpalánta termesztés is. A virágosítás, a parkgondozás, a növények ültetése és ápolása is a közfoglalkoztatottak feladata a rendelkezésre álló források erejéig. Erről tavasszal írtunk. Már a közgyűlés áprilisi ülésén is elhangzott: a közfoglalkoztatás rendszerében történő változások és a rendelkezésre álló regisztrált álláskeresők állapotának jelentős romlása miatt a korábbiaktól sokkal nagyobb erőfeszítéseket igényel a programok kivitelezése.

Bár a tájékoztató alapján jelentős problémákkal küzd a cég, 280 fővel egy új, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program indult el szeptember elején. Ez már egy másik előterjesztésből derül ki. A féléves, összevont programot a korábbi évek két, egymással párhuzamosan folyó programelemének összekapcsolásával alakították ki. A feladatok között szerepel a város intézményeiben takarítási és kisebb, általános karbantartási munkák elvégzése; a városgondnoki és köztisztasági feladatellátás segítése; a közterületi parkok és díszterek folyamatos karbantartása és gondozása; továbbá a városi temetőkkel kapcsolatos feladatok ellátása is.

Ez a program 2020 februárjának végéig tart, közel 170 millió forintos bérköltségét és kapcsolódó, bő 25 millió forintos dologi kiadásokat teljes egészében az állam fizeti a közfoglalkoztatási program részeként, önkormányzati önerő nem szükséges a megvalósításához.

A költségvetés háromnegyed éves teljesítését – várhatóan kiemelt figyelemmel az FN Kft.-nél fennálló helyzetre – november 26-án tárgyalja majd Salgótarján közgyűlése.

 

Kiemelt archív fotó: A salgótarjáni közfoglalkoztatás drótfonó üzeme (Fotó: Danyi András | Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.)