Balassagyarmati Törvényszék: eljárás vár a kötelező törzstőkeemelést elmulasztott cégekre

 

A vonatkozó törvény értelmében a kft.-k törzstőkéjét legalább 3 millió forintra kellett felemelni. Hogy mi várható, ha elmaradt a törzstőke emelése, arról dr. Dóczi Márta, a Balassagyarmati Törvényszék sajtószóvivője tájékoztatta közleményében a 3100.hu-t.

 

A taggyűlés a törzstőke felemelése helyett dönthet(ett) az átalakulásról vagy a megszüntetéséről is. Az erről szóló taggyűlési határozatot 2017. március 15. napjáig kellett meghozni, a kérelmeket pedig 2017. április 14-ig, átalakulás esetén a második közzétételt követő 30 nap eltelte után kellett a cégbírósághoz benyújtani.

Amennyiben a kft. törzstőkéje nem éri el a 3 millió forintot, akkor a cégbíróság ezeket a társaságokat törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása után megszűntnek nyilvánítja (amelynek felügyeleti illetéke 100 ezer forint) és elrendeli a kényszertörlési eljárás megindítását. Ha a kft. a törvényességi felügyeleti eljárás megindulása előtt vagy az eljárás alatt a törzstőke felemeléséről, a megszűnésről vagy az átalakulásról döntést hoz és benyújtja a változásbejegyzési kérelmet, úgy a bíróság a törvényességi felügyeleti eljárást nem indítja meg, vagy a megindított eljárást megszünteti.

 

A társaság jogerős megszüntetésének és a kényszertörlési eljárás megindításának az alábbi következményei vannak:

  • a társaság a kényszertörlés közzététele után nem folytathat gazdasági tevékenységet;
  • a cég neve kiegészül a “kényszertörlés alatt” toldattal;
  • a társaság hitelezői bejelenthetik a követeléseiket;
  • ha a cég nem fizeti ki valamennyi hitelezőjét a kényszertörlési eljárás alatt, a bíróság eltiltja a többségi befolyással és korlátlan felelősséggel rendelkező tagokat és a vezető tisztségviselőket;
  • a céget a cégbíróság hivatalból törli a végjegyzékből.

Az eltiltott személy az erről szóló végzés jogerőre emelkedésétől számított 5 évig nem válhat betéti társaság beltagjává, közkereseti társaság tagjává, egyéni vállalkozóvá, nem szerezhet gazdálkodó szervezetben többségi vagy azt meghaladó szavazati jogot. Emellett nem lehet vezető tisztségviselő olyan cégben sem, ami a kényszertörléssel nem érintett, tehát valamennyi cégből vezető tisztségviselőként törölni kell – közölte a Balassagyarmati Törvényszék sajtószóvivője.

 

Kiemelt fotónk illusztráció!