Az Európai Unió sereghajtói között az Észak-magyarországi régió

 

Háromévente jelenik meg átfogó, részletes elemzés az Európai Unió régióinak teljesítményéről és helyzetéről. A Nógrád megyét is magába foglaló Észak-Magyarország a 263 európai régió összesített rangsorában a 231. helyet foglalja el.

 

Úgy tűnik, az Európai Uniós források felhasználása sem tudott érdemben lendíteni térség helyzetén, a 2013-as 218. helyezés tavalyra 231-re romlott. Mögöttünk jellemzően már csak a román, bolgár és görög régiókat találunk. A szomszédos területeken sem jobb a helyzet: Észak-Alföld régiója a 232., míg északi szomszédunk, a Nógráddal (is) határos, Besztercebánya megyét is magába foglaló Közép-szlovákiai régió a 225. a lajstromban.

 

A 15 hasonló egy főre jutó GDP-erőt mutató térséghez viszonyítva a következő látszik. Az alapmutatók összevetésben jobban állunk az infrastruktúra fejlesztését tekintve, átlagos a helyzet/nincs jelentős változás sem negatív, sem pozitív irányban az intézményrendszereket és az alapoktatást tekintve, rosszabb az egészségügyi helyzetünk és a makrogazdasági stabilitásunk esetében. A hatékonysági mutatóink változatlannak tekinthetőek a felsőoktatás és az élethosszig tartó tanulás szempontjából és a munkaerőpiacot tekintve, az Észak-magyarországi piac méretének változása viszont pozitív előjelű a versenytársakhoz viszonyítva. Az innováció pillérét nézve a háztartások és a vállalkozások technikai felkészültsége, továbbá a kis- és középvállalkozások innovációs együttműködéseinek mértéke átlagos a versenytársakhoz viszonyítva, a klasszikus innovációs dimenzióban pedig erősödő.

A versenytársakhoz viszonyított fenti adatokat/mutatókat összegezve az elemzés szerint az alapmutatók összességében nincs jelentős változás (külön számított rangsor 236. hely), a hatékonyságban sem (külön számított rangsor 223. hely), az innovációban viszont erősödés tapasztalható (külön számított rangsor 225. hely).

 

Az egy lakosra jutó GDP-erőt tekintve ettől elkeserítőbb a helyzet: Észak-Magyarország az itt lajstromozott 263 régió közül a 256. helyet foglalja el. Az európai átlag 40,1 százalékát produkálja térségünk ebben a tekintetben. A hat ettől is rosszabb mutatóval rendelkező terület között Észak-kelet Romániát, továbbá öt bolgár régiót találunk. Közép-Szlovákia ebben az összevetésben a 238. helyet foglalja el. A versenyképességét 1-től 5-ig terjedő skálán osztályozzák. A legjobb helyzetben az elemzés szerint a hazai területek közül Közép-Magyarország (4) található. A Közép- és Nyugat-dunántúli régiók 2-es besorolást, míg az összes többi hazai régió (Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld) 1-est kapott. Az egy lakosra jutó GDP-erőt tekintve utóbbi négy régió mind az Európai Uniós átlag 40-46 százalékát produkálja.

 

Kiemelt grafika: Magyarország régiói (Forrás: Központi Statisztikai Hivatal)