A város pedagógusait köszöntötték Salgótarjánban

 

Vas-, gyémánt- és arany díszokleveleket, minisztériumi és alapítványi elismeréseket adtak át csütörtökön délután Salgótarjánban, az Apollo Centrumban a Városi Pedagógusnap alkalmából.

 

A város pedagógusait az “Élen állsz és messze látszol, sose feledd, példa vagy” című műsorukkal köszöntötték a Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola volt és jelenlegi növendékei (akik egyben a Salgótarjáni Általános Iskola Dornyay Béla Tagiskolájának diákjai is) akikhez énekével és gitárjával Fehér Martin csatlakozott. Azt bizton kijelenthetjük, hogy a Klecsány Anikó által szerkesztett és betanított ünnepi műsor hangulatában és tartalmában is igen színvonalasra sikerült – kétszeri vastapsot érdemelt ki a pedagógusok, meghívottak részéről.

 

Fekete Zsolt, Salgótarján polgármestere ünnepi köszöntőjében emlékeztetett rá: nem véletlenül ünnepeljük immáron 65 éve a Pedagógusnapot.

A pedagógusok azok, akik hivatásszerűen művelik azt a lelki-szellemi csodát, varázslatot, amelyben tudásukat, személyiségüket közvetlenül a gyerekekbe, a diákokba fektetik be. S ezzel a felelősséggel tudatosan vállalják, hogy a felnövekvő generációk sikeressége – vagyis az, hogy hogyan boldogulnak az iskola végeztével a munkában és a magánéletükben -, a szüleik mellett, az egykori tanáraikra, nevelőikre mutat vissza

– jelentette ki Fekete Zsolt.

Az aktualitásokra is fókuszálva a polgármester úgy fogalmazott: nehéz tanév zárásához közelednek a köznevelési intézmények.

Az elmúlt években az oktatásügyben megindult változások az idén is folytatódtak. A jogszabályok szerint 2017. január 1-től városunkban a Salgótarjáni Tankerületi Központ átvette az általa fenntartott köznevelési intézmények működtetését is. A kormányzati intézkedések azonban nem változtatták meg szándékunkat: önkormányzatunk számára továbbra is az egyik legfontosabb feladat, hogy az itt élő gyerekek, fiatalok számára biztosítsuk a magas színvonalú, korunk kihívásaira reagálni tudó és piacképes oktatást. Magam és munkatársaim nevében biztosíthatom Önöket arról, hogy azért dolgozunk, hogy minden pedagógus megkapja azt a megbecsülést, amit áldozatos munkájáért megérdemel: és nem mint a nemzet napszámosa, hanem mint a nemzet lámpása.

 

Az ünnepség folytatásában a díszoklevelek, minisztériumi és alapítványi elismerések átadása következett. A díjakat Fekete Zsolt polgármester és Huszár Máté alpolgármester adták át, a Csiki Jolán és Csiki Mária Alapítvány díjainak átadásánál Reszoly Gusztávné kuratórium elnökkel, míg a “Szlivka László” Alapítvány díjának átadásánál Ferencz Gyula kuratórium elnökkel közösen.

 

Elismerések

Vas díszdiplomát vehetett át (65 éve diplomázott): Bialkó Kálmánné (Ponyi Ilona), Ivánszki Miklósné (Horváth Ilona), Pék Jánosné (Borbély Ilona).

Gyémánt díszdiplomát vehetett át (60 éve diplomázott): Bejczy Károlyné (Somogyi Magdolna), Kovács Györgyné (Nagy Margit), Pigler Jánosné (Pócs Veronika).

Arany díszdiplomát vehetett át (50 éve diplomázott): Balázs Zoltánné (Majláth Erzsébet), Básti Istvánné (Wagner Mária), György István Ferencné (Viszkok Gabriella), Joó Jánosné (Cserháti Éva Katalin), Juhász Gyuláné (Szarvas Mária), Kapás Józsefné (Kardos Gizella), Kmetty Józsefné (Serfőző Gizella), Morvai Ernőné (Herboly Judit), Nagy Gáspárné (Drexler Leontin), Nagy János, Nagy-Kovács Józsefné (Kaposvári Zsófia), Nagy Zoltánné (Kinszki Márta), Ruszanov Lászlóné (Tóth Ilona Lili), Somoskői Jánosné (Válóczy Jolán), dr. Szabó Istvánné (Baranyi Katalin), Szabó Istvánné (Tóth Piroska), Tóth Ferencné (Ruzsinszki Julianna).

 

A Pedagógus Szolgálati Emlékérem az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozható szakmai elismerés. Azoknak a nyugállományba vonuló óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása-nevelése érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát végeztek.

Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehetett át: Lovasné Medve Ilona, Oravecz Lászlóné Rigó Ágnes, Szabóné Csatlós Ágnes Zsuzsanna.

 

A Csiki Jolán és Csiki Mária Alapítvány díjában a szervezet alapító okirata szerint azok a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankerülete által fenntartott és Salgótarján közigazgatási területén lévő általános iskola alsó tagozatán tanító, kiemelkedő nevelő-oktató munkát végző pedagógusok vagy szakmai munkaközösségek részesülhetnek, akik több éven keresztül eredményes munkát végeztek, bekapcsolódtak a pedagógiai innovációba.

A Csiki Jolán és Csiki Mária Alapítvány kuratóriuma a 2016/2017. tanév díjait Sándorné Balogh Erika (Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskola) és Póczos Zsóka (Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskola) vehette át.

 

A “Szlivka László” Alapítványt Szlivka János alapította fia emlékére. Az alapítvány célja többek között a salgótarjáni általános iskolákban tanító, kiemelkedő nevelő és edzői munkát végző testnevelés-földrajz (vagy a két szak közül bármely) szakos pedagógus pénzbeli jutalmazása. A Szlivka Alapítvány kuratóriuma az alapító szülők döntése értelmében minden évben, a Pedagógus Napon egy pedagógust részesít elismerésben.

A “Szlivka László” Alapítvány Kuratóriuma az alapítvány díját a 2016/2017. nevelési évben Laczkó Sándornak, a Salgótarjáni Általános Iskola Arany János Tagiskola testnevelés-biológia szakos tanárának adományozta.

 

A 2017-es salgótarjáni Pedagógusnap elismertjei és díjátadói (Fotó: Lakatos Kati)