23,3 milliárd forint megyei forrás odaítéléséről született döntés

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése soron kívüli ülésén megnyitotta az utat a megyei – 41,3 milliárd forintos – TOP-keret több mint felének Nógrád megyébe “érkezéséhez” – tájékoztatta a 3100.hu-t Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke.

 

Ez az eredmény hosszú várakozás lezárása, melyet több éves előkészületi munka előzött meg, melyben oroszlánrészt vállalt Nógrád Megye Önkormányzatának vezetése mellett, Becsó Zsolt országgyűlési képviselő és Balla Mihály országgyűlési képviselő, Nógrád megye fejlesztési biztosa is – olvasható Skuczi Nándor közleményében.

Magyarország átfogó és hosszú távú fejlesztési iránya kijelöli a 2014-2020-as időszak öt fő nemzeti fejlesztési prioritását, melynek egyik eleme a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása. Ezen nemzeti prioritás a helyi adottságokra és erőforrásokra építve, célul tűzi ki a térségi versenyképesség és foglalkoztatás növelését, elősegítve ezáltal a teljes foglalkoztatottságra, a munkaalapú társadalomra vonatkozó nemzeti célok megvalósítását. Ezen stratégiai célkitűzések több fontos üzenetet közvetítenek, így elsősorban: a leszakadó térségek, köztük a vidéki térségek fejlesztésének fontosságát, társadalmi-gazdasági potenciáljuk kibontakoztatásának, a népesség megtartásának, a társadalmi együttműködés erősítésének elodázhatatlan szükségét.

 

A területi operatív programok a gazdaságélénkítő fejlesztési “csomag” részét képezik, melyek közül kiemelkedik a jelentős forráskerettel rendelkező Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP). Ez elsősorban az önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít forrásokat, az önkormányzatok gazdaságfejlesztési és azzal összefüggő város- és településfejlesztési programjait támogatja, eltérő területi igényekre reagál, ezekre szabott beavatkozásokat valósít meg, és azokkal összhangban a térségek belső erőforrásaira építő fejlesztéseket céloz meg. Nagy hangsúlyt helyez a helyi gazdaság foglalkoztatási lehetőségeinek kiaknázására, a nők munkaerőpiaci részvételének ösztönzésére. Célul tűzte ki többek között a szegénység csökkentését, melyet közvetetten az alapellátást nyújtó közszolgáltatások infrastrukturális feltételeinek fejlesztésével, a hozzáférés javításával és a szociális városrehabilitációs intézkedéseken keresztül segít.

 

A TOP Nógrád megyét érintő első felhívásai még 2015. december 23-án jelentek meg. Az első felhívási körben 17 db felhívás került kiírásra, 30,5 milliárd forint kerettel. Nógrád Megye Önkormányzata a fejlesztési program megkérdőjelezhetetlen létjogosultságát és fontosságát szem előtt tartva járt el az előkészítés során, konstruktív együttműködését felajánlva a települési önkormányzatok számára.

A felhívásokra beérkező támogatási kérelmek elbírálására a regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár Döntés-előkészítő Bizottságot állított fel. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökeként a Bizottságban döntési javaslatomat meghoztam és a Bizottság előtt képviseltem. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. április 7-én megtartott zárt ülésén az általam hozott döntési javaslattal változatlan formában egyet értett, azt megerősítette. Így a döntéssel 128 fejlesztési projekt kapott “zöld lámpát”. Reményeink szerint “a kivitelezések első kapavágásai” rövidesen megkezdődhetnek

– zárja közleményét Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésnek elnöke.

 

A megyei közgyűlés elnöke a témával kapcsolatban tegnap a VOSZ Nógrád Megyei Szervezetének gazdasági fórumán úgy fogalmazott, hogy a támogatási okiratokat néhány héten belül kézhez kapják majd azok Nógrád megyei pályázók, akiknek fejlesztésére támogatást ítéltek meg. Fontos hangsúlyozni, hogy a támogatott projektek Nógrád megyében, de Salgótarjánon kívül valósulnak majd meg. A megyeszékhely egy hasonló, de külön keretből gazdálkodik, 9,2 milliárd forint értékben.

 

Kiemelt fotó: Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke (Fotó: Kelet-Nógrád Közéleti Magazin)