16 felhagyott hulladéklerakó telepet rekultiváltak

3100.hu Fotó: Így fest most a gyurtyánosi egykori szeméttelep

Salgótarján önkormányzatának vezetésével a végéhez közeledik az a mintegy hárommilliárd-ötszázmillió forintos beruházás, melynek részeként 15 településen 16 felhagyott hulladéklerakó telep rekultivációja történt meg. Salgótarjánban Somlyóbányán és a Gyurtyánosban folytak a munkálatok. A projektről ma délelőtt tartott sajtótájékoztatót Dóra Ottó, Salgótarján polgármestere és Skoumal Gergely, a HE-DO Kft. műszaki igazgatóhelyettese.

A Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulást 2008-ban 14 települési önkormányzat alapította a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács kezdeményezésére. 2009-ben csatlakozott a Társuláshoz Borsosberény, így jelenleg 15 tagja van. A Társulás székhely önkormányzata Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, a munkaszervezeti feladatokat a megyeszékhely Polgármesteri Hivatala látja el. A Társulást azzal a céllal alapították, hogy az önkormányzatok tulajdonában lévő felhagyott hulladéklerakó telepek rekultivációját pályázati források igénybevételével valósíthassák meg.

Így indult

A Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett, “A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” pályázati kiírásra benyújtott “Kelet-Nógrádi hulladékrekultivációs program” elnevezésű pályázatot közel hárommilliárd forinttal támogatta a Kormány és az Európai Unió, 100%-os támogatási intenzitással, melyre vonatkozóan a Támogatási Szerződést 2013. január 25-én írták alá.

A projekt megvalósítását végző szervezeteket közbeszerzési és beszerzési eljárások keretében választották ki. A kivitelező kiválasztására kiírt közösségi nyílt eljárásra beérkezett ajánlatok meghaladták az eljárás becsült értékét és a rendelkezésre álló forrást is, így a Társulás a támogatási összeg megemelésére irányuló kérelmet nyújtott be a Támogatóhoz, melyet 2013. decemberében jóváhagytak. A projekt összesen így már összesen közel hárommilliárd-ötszázmillió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

3100.hu Fotó: Skoumal Gergely, a HE-DO Kft. műszaki igazgatóhelyettese és Dóra Ottó, Salgótarján polgármestere
3100.hu Fotó: Skoumal Gergely, a HE-DO Kft. műszaki igazgatóhelyettese és Dóra Ottó, Salgótarján polgármestere

Kik? Hol? Hogyan?

A kivitelezést a HGMP 2013 Konzorcium végezte, mely az alábbi négy szervezet nevének kezdőbetűiből tevődik össze: HE-DO Kft. (Vác), Geohidroterv Kft. (Budapest), Mento Környezetkultúra Kft. (Miskolc) és Penta Kft. (Gödöllő). A közbeszerzési eljárások sikeres lebonyolítását és a szerződéskötések követően kezdődhetett meg a konkrét kivitelezési munka, a Támogatási Szerződés aláírását követő év tavaszán.

A projekt keretében a 15 tagönkormányzat területén 16 db hulladéklerakó rekultivációját végezte el a konzorcium. 2014. május 16-án a kivitelező 7 településen (Borsosberény, Etes, Karancskeszi, Karancslapujtő, Mátraterenye, Pásztó, Cered) jelentette be a munkakezdést. A tervek alapján egy ütemben és helyben rekultiválták a már közel 10 éve bezárt telepeket: Bátonyterenye, Cered, Ecseg, Etes, Karancslapujtő, Mátraterenye, Nógrádmegyer, Pásztó, Salgótarján-Gyurtyános, Salgótarján-Somlyóbánya, Somoskőújfalu. Két ütemben, helyben rekultiválták az alábbi telepeket: Borsosberény, Karancskeszi, Szécsény. Felszámolásra két telep került: Karancsság, Szalmatercs.

3100.hu Fotó: Így fest most a gyurtyánosi egykori szeméttelep azon része, mely a Karancsalja felé vezető útról is látható
3100.hu Fotó: Így fest most a gyurtyánosi egykori szeméttelep azon része, mely a Karancsalja felé vezető útról is látható

Az előzetes vizsgálatok alapján a rekultivációt alapvetően a hulladéktestek helyben történő rendezésével és megfelelő lezárásával végezték el, csak indokolt esetben lehetett szó a hulladék felszedéséről és más lerakóra történő szállításáról. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2015. május 28-a volt, ám a pásztói hulladéklerakó munkálatainak kezdetekor a hulladéktest megcsúszott, melynek okát geo-technológiai szakértők vizsgálták. A szakértői vélemények alapján szükségessé vált a kiviteli terv, valamint a már meglévő rekultivációs terv módosítása is, amivel kapcsolatban többletidő igény jelentkezett. Végül 2015. május 19-én a 16 hulladéklerakó közül 15 db műszaki átadás-átvétele rész-műszaki átadás-átvételi eljárás keretében megtörtént, a 16. lerakó műszaki átadása 2015. július 21–én történt meg.

Ezek a lezáratlan, műszaki megoldásokkal nem védett hulladéklerakók társadalmi, gazdasági, környezetvédelmi és közegészségügyi szempontból egyaránt veszélyt jelentettek. Az érintett terület, így a projektben részt vevő települések mindegyike a felszín alatti vizek szempontjából érzékeny területen fekszik. A Társulásban résztvevő 15 önkormányzat közül 6 tartozik az erősen veszélyeztetett és 1 a gyengén veszélyeztetett területekhez. A rekultivációs projekt területe az Ipoly és a Zagyva vízgyűjtőjét érinti. A lezárt települési szilárdhulladék lerakók rekultiválásával eltűntek a tájsebek, a hulladéklerakókból a szennyező anyag kibocsátás megszűnt, illetve minimalizálódott. A létesített talajvíz figyelő kutakból vett rendszeres vízmintákkal nyomon tudjuk majd követni a rekultivált területeken esetlegesen előforduló talajvízszennyezést.

3100.hu Fotó: Skoumal Gergely, a HE-DO Kft. műszaki igazgatóhelyettese és Dóra Ottó, Salgótarján polgármestere
3100.hu Fotó: Skoumal Gergely, a HE-DO Kft. műszaki igazgatóhelyettese és Dóra Ottó, Salgótarján polgármestere

Évtizedekre szóló megoldások születtek

Az utánkövetést már nem a kivitelezéssel megbízott konzorcium, vagy éppen a pályázat lebonyolítása érdekében alapított Társulás végzi majd, hanem az illetékes önkormányzatoknak kell felügyelniük – jelezték honlapunk kérdésére a ma délelőtt tartott sajtótájékoztatón a projektgazdák. A Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulást a pályázat lezárásától számítva még öt évig egészen biztosan “életben kell tartania” a tagönkormányzatoknak, eddig tart ugyanis a kötelező fenntartási időszak. A pályázatoknál “klasszikus” értelemben vett fenntartási időszak itt lényegében kimerül a projektet lebonyolító Társulás fenntartásában és az esetlegesen szükséges adminisztráció ellátásában, hiszen az itt megvalósult beruházásoknak az említett öt évnél nagyságrendekkel tovább kell biztosítania az érintett területek rendezettségét. A kivitelezési minőséggel kapcsolatos későbbi problémák orvoslását (ha egyáltalán lesznek ilyenek) a szerződésbe beépített garancia biztosítja, amit tovább erősít (ismervén a kivitelező cégeket), hogy kevés esély látszik rá, hogy egy esetleges hiba felmerülése esetén ne lehessen utolérni a konzorcium tagjait.

Bátonyterenyén még van egy kis probléma

A projektben szereplő 16 hulladéklerakó rekultivációjának műszaki átadása tehát 2015. május és július hónapban megvalósult, viszont a bátonyterenyei bezárt, települési hulladéklerakó rekultivációs munkáinak végzése során derült ki, hogy a kiviteli tervben szereplő és felmért hulladékhatárnál a hulladéktest rejtetten, mélyen a föld alatt továbbterjeszkedik, melyet csak helyben lehet rekultiválni a hulladék nagy mennyisége miatt. A kivitelező a szerződése keretében a többlethulladék rekultiválását nem tudta megoldani, így a Társulásnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, mint támogatóval kellett egyeztetni, hogy bevonhatják-e az újabb feladatot a projektbe műszaki tartalom bővítésként, vagy sem.

Újabb tervezési és engedélyeztetési folyamat vette kezdetét, valamint többlettámogatási kérelmet is benyújtottak – mert a rendelkezésre álló forrás a kért tervezői költségbecslés alapján nem nyújtott fedezetet. A 2015. augusztusában aláírt Támogatási Szerződésmódosításban már belekerült a bővített műszaki tartalom, a többlettámogatási kérelem jóváhagyása 2015. szeptember 4-én történt meg. Mivel a jelenlegi kivitelező már teljesítette a szerződésben vállalt kötelezettségeit, ennek a területnek a rekultiválására újabb közbeszerzési eljárás keretében választják majd ki a kivitelezőt és szerződéskötést követően megkezdődik a kivitelezés. Az előkészületi munkák időbeli elhúzódása miatt újabb határidő hosszabbítási kérelmet nyújtanak majd be a Támogatóhoz, melynek egyeztetése folyamatban van – tájékoztatták honlapunkat a projekt vezetői.

3100.hu Fotó: Így fest most a gyurtyánosi egykori szeméttelep