130 éves a karancsaljai Szent Miklós templom

Szombaton délután Karancsalja Község Önkormányzatának tanácstermében a Szent Miklós templom történetéről és a település népének vallásgyakorlási színhelyeiről tartottak előadást, majd barokk zenei szemelvények címmel orgonahangversenyt, utána szentmisét tartottak a felszentelés 130. évfordulója alkalmából. A templomállítás történetét Karancsalja Község közösségi oldala ismertette.

 

Karancsalján a jelenlegi Templomdombon egy kisebb kápolnát Heidenreichsteini gróf Volkra Otto Kristóf építtetett még 1726. előtt, miután őt I. József császár 1709-ben a Salgói uradalomban birtokba helyezte, elvéve azt Vay Ádám kuruc tábornoktól. A templomot Szent Miklós tiszteletére szenteltette fel, mérete 11x5x6 méter volt.

Az 1880-as évek elején Fedák Tivadar karancskeszi plébános a karancsaljai hívek egyetértésével a rossz állapotban lévő templom (kápolna) elbontását és egy új templom építését kérvényezte a rozsnyói püspöknél. Schopper Görgy (1819-1895) rozsnyói püspök (1872-1888) elvileg hozzájárult és utasította a plébánost, hogy a tervet és részletes költségvetést terjessze elé. A plébános az egyházközség képviselő testületének véleményezése és egyetértése alapján javasolta Szilvássy Nándor rozsnyói építész tervének elfogadását és a kivitelezésre szóló megbízását. A képviselőtestület (32 fő aláírásával) kötelezettséget vállalt a kivitelezésben való munkavégzésre.

 

 

Az építésre vonatkozó szerződést Fedák Tivadar (Theodorus) plébános és Markovits Márton salgótarjáni címzetes apát-plébános 1884. májusában megkötötték Szilvássyval. Az építés megindult. A plébános 1887.január 30-án levélben jelenti a püspöknek, hogy

A karancsaljai templom és torony építése a múlt év (1886.) augusztus havában teljesen befejeztetvén…

A karancskeszi plébános a püspökhöz 1887. szeptember 15-én intézett levelében kért hozzájárulást, hogy az elkészült templom megáldását Markovics Márton elvégezze.

 

(Fotók forrása: Karancsalja Község | Facebook)