Van remény Palócország felvirágoztatására

 

Salgótarján fiatal vállalkozói bebizonyították, hogy vannak még tenni akaró és harcra képes emberek. Az Új Palócország Egyesület 10 salgótarjáni vállalkozója már egyenként is igazolta, hogy tenni akarással, fegyelemmel és kellő hozzáértéssel bármit el lehet érni. Van remény Palócország felvirágoztatására, amennyiben mindannyian egy cél felé haladunk és erőforrásainkat összefogva nem egymás ellen, hanem egymásért próbálunk meg tenni – olvasható az egyesület szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.

 

Salgótarján lakossága 1980 óta folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, foglalkoztatási rátája 2016-os adatok alapján csupán 49,9%, ami országos átlagot tekintve a legrosszabb. Jelenleg Nógrád megyében a legmagasabb az álláskeresők aránya. Megyei átlagot tekintve az itt élők Magyarország egyik legalacsonyabb átlagbéréért dolgoznak, melynek eredményeképpen az emberek elkeseredettek, külföldön valamint az ország fejlettebb területein keresik megélhetésüket és biztonságukat. A KSH adatai alapján a megyében eltöltött vendégéjszakák száma 2016. első negyedévében riasztóan alacsony számot mutatott, amely országos viszonylatban a 0,5%-ot sem éri el.

Az egyesület három fő alapelvét, a beruházás-ösztönzést, a turizmus-fejlesztést és a pártfüggetlenséget 10 pontban építette fel. Mindenki közös célját kell, hogy képezze az egykoron jelentős iparváros feltöltése munkahelyekkel, képzett munkaerővel, kíváncsi turistákkal, hiszen ez jelenti a térség lakosainak és új generációinak jövőjét. A sikert a helyi szereplők összefogása, támogatása és tettvágya alapozza meg. Eddig számos szervezet, vállalkozás és magánszemély állt a kezdeményezés mellé egyelőre szóban, de augusztus végétől folyamatosan kezdik aláírni az együttműködési megállapodásokat.

 

Az Új Palócország Egyesület alapelvei

  1. Az Új Palócország Egyesület jelenleg 2016-2020-ig tartó időintervallumra tűzte ki céljait, mely során mintegy 1000 fő számára kíván munkahelyet teremteni, ennek elsődleges eszköze a multinacionális cégek és beszállítóik térségbe csábítása.
  2. A főiskola mihamarabbi újraindítása után, a szervezet célja leendő beruházások, gyárak és multik számára célirányosan képzett, elérhető munkaerő biztosítása, valamint a velük való harmonikus együttműködés elősegítése. A szervezet részt vesz a helyi munkaerőigény kielégítésében, kapcsolatba lép egyéb felsőoktatási intézményekkel és a Munkaügyi Központtal.
  3. A munkaerő menedzsmentjében kiemelt szerepet kapnak a megyén, illetve külföldön dolgozók. Olyan lehetőségeket, bérezést és életszínvonalat kíván az egyesület kialakítani számukra, melyek mellett a család és barátok közelsége elegendő indok a hazatérésre, hogy tudásukkal és tapasztalatukkal ismét szülőhelyüket gazdagíthassák.
  4. A térség turisztikai megújítása szintén fontos részét képzi a sokrétű munkának. A turizmus fellendítését a helyi attrakciók összegyűjtésével, kihasználásával és szélesebb körben való megismertetésével képzeli el az egyesület, melyhez szükségesnek tartják a térség önkormányzatainak, vállalkozásainak és civil szervezeteinek bevonását.
  5. Az effektív munka első ütemében felkutatásra kerülnek a vállalkozásra alkalmas területek, önkormányzati és magánterületek, egy olyan ingatlan és területi adatbázisban, mely bemutatható különböző bel- és külföldi cégeknek.
  6. A 2014-2020-as ciklusban kiírt, pályázati lehetőségek figyelése és felhasználása, mind a szervezet, mind a betelepülő cégek, és jövőbeni beruházások számára.
  7. Az egyesület egy központ kialakítását célozta meg, mely 2 vagy több fő – felsőfokú végzettséggel, valamint nyelvtudással rendelkező – munkavállaló számára biztosít munkahelyet.
  8. Komplex marketingstratégiát kíván kialakítani, mely Salgótarjánt és a Palócország területét vonzóvá teszi befektetők, vállalkozók, valamint turisták és az ide látogatók számára.
  9. A kommunikációs és marketing célok elérése érdekében a nyomtatott sajtón túl, a közösségi média, a mobile applikációk és egyéb informatikai eszközök is jelentős szerepet kapnak.
  10. Élhetőbb város kialakítása érdekében, nélkülözhetetlen a közbiztonság növelése, továbbá a köz – és magántulajdon védelmére és tiszteletben tartására való törekvés.

 

Az Új Palócország Egyesület létrejöttének oka az az elkeseredettség, amit az elmúlt évtizedek negatív tapasztalatainak és a térség kedvezőtlen lehetőségeinek köszönhetünk. Palócország fellendítése elindult az úton, amihez fontos mérföldkő a piaci szereplők és magánszemélyek támogatása, összefogása a végső cél elérése érdekében. Az Új Palócország Egyesület olyan komplex “csomagot” kíván nyújtani a befektetők számára, mely megmutatja, van miért idejönni, hiszen számos kecsegtető lehetőség vár kiaknázásra – közölte az egyesület.

 

Kiemelt fotón az Új Palócország Egyesület vezetői: Bodnár Béla, Deák Attila és Lehoczki Erik