Salgóbányai adótorony – A járási hivatal csak a szakhatósági véleményekre alapozva dönthet

Reagálást adott ki a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala a Salgóbányára tervezett adótorony ügyében, a hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya folytatja le ugyanis a tervezett beruházás környezetvédelmi hatósági eljárását.

A civilek, a turisztikai szakemberek és a medvesi tájképért aggódók adtak hangot először aggodalmaiknak a Salgóbányára tervezett adótorony ügyében. Néhány nappal ezelőtt aztán Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata is jelezte: a tervezett formában nem támogatja az adótorony megépítését, egyúttal arra kérték a lakosságot, hogy minél több véleményt juttassanak el a járási hivatalhoz, hogy megakadályozható legyen az ilyen formában történő telepítés engedélyezése. A hivatal erre reagált, egyben részletesen ismertetve magát az ügymenetet is.

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala vezetője, Dr. Handó Beatrix által kiadott reagálást az alábbiakban változtatás nélkül közöljük

A Magyar Telekom Nyrt. meghatalmazottja útján benyújtott kérelmére, mobiltelefon bázisállomás létesítésének engedélyezése tárgyában a Környezetvédelmi Hatóság előtt jelenleg előzetes hatásvizsgálati eljárás van folyamatban. Az eljárás annak megállapítására irányul, hogy a tervezett létesítmény megvalósítása milyen hatással van a környezetre, megvalósítható-e a környezeti- és természetvédelmi értékek megóvása mellett.

A folyamatban lévő eljárásban, a hatósági döntés meghozatalához szükség van több szakhatóság megkeresésére, mely szakhatóságok a hatáskörükbe tartozó szakkérdések tekintetében nyilatkoznak a beruházás megvalósíthatóságának kérdésében. Ilyen szakhatóság például a Katasztrófavédelem, Erdészet, Növény- és Talajvédelem, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, stb. valamint az érintett önkormányzat jegyzője, jelen esetben Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője is.

Az eljárás során a Környezetvédelmi Hatóság a beérkezett szakhatósági véleményekre alapozva, arra figyelemmel kell, meghozza döntését. Amennyiben a szakhatóságok, kikötésekkel vagy anélkül hozzájárulnak a létesítmény építéséhez, a Környezetvédelmi Hatóság mérlegelési lehetőséggel nem rendelkezik döntése meghozatala során.
A hivatkozott cikk kapcsán némi zavart okozott, hogy bár Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapján közleményben utasítja el az adótorony létesítését, az önkormányzat jegyzője végzésében tájékoztatja a Környezetvédelmi Hatóságot arról, hogy a torony “védett természeti területet nem érint” és építése megfelel az önkormányzat Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet rendelkezéseinek.

Tiszteletben tartva az Önkormányzat tiltakozását, a Környezetvédelmi Hatóság helyi érdekeknek is megfelelő döntését nagyban segítené, ha ezek az érdekek a Helyi Építési Szabályzatban is megjelennének (hiszen ezt a szabályrendszert maga az Önkormányzat alkothatja meg), és a jegyző szakhatósági véleményét erre alapozva adná ki. A környezetvédők, lokálpatrióták aggályai érthetőek, hiszen a Karancs-Medves tájegység egyik leglátványosabb területrészéről, panorámájáról van szó. Az engedélyezési eljárást ennek megfelelően a legnagyobb körültekintéssel folytatja le a Környezetvédelmi Hatóság, amely szervezet 2017. január 1. napjától látja el ilyen irányú feladatait Nógrád megyei illetékességgel.

A Környezetvédelmi Hatóság kizárólag a tervezett tevékenység környezeti- és természeti hatásaira vonatkozóan folyatja le eljárást. Az eljárások eredményeképpen az kerül megállapításra, hogy a tervezett tevékenység, beruházás milyen természetvédelmi és környezetvédelmi előírások mellett folytatható, vagy melyek azok a kizáró okok amelyek miatt a további engedélyezési eljárás nem kezdhető meg. A mobiltelefon bázisállomás létesítésének engedélyezési ügye ugyanis a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hatáskörébe tartozik.

Meggyőződésünk, hogy az egyeztetésre nyitva álló időszakban sikerül eredményes konzultációt folytatni a kérdésben, és a döntést valamennyi érdekelt fél szempontjainak figyelembevételével – de legelsősorban az élő környezetünket leginkább kímélő megoldásokra összpontosítva – hozhatja meg a Környezetvédelmi Hatóság.

 

Kiemelt fotó: A torony látványterve északról nézve (Forrás: A Magyar Telekom Nyrt. által a Salgótarján, 12190 hrsz. alatti ingatlanra telepíteni kívánt távközlési adótoronyra /bázisállomás/ vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati eljárás dokumentumcsomagjának melléklete)