Hadtörténeti kiállítás nyílt a Dornyay Béla Múzeumban

Nógrádi katonák a Nagy Háborúban címmel nyílt kiállítás a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeumban. A tárlat egészen 2018 március közepéig látogatható.

 

A napokban tartott megnyitón Shah Gabriella múzeumigazgató elmondta, hogy Európa számtalan múzeuma emlékezik ezekben a hónapokban az első világégés centenáriumára, amelyhez ezzel a kiállítással a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum is csatlakozott.

Dániel Zoltán alpolgármester a város nevében megköszönte a kiállítás létrehozásához nyújtott segítséget és szólt az önkormányzat emlékeket őrző feladatairól is. Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy az önkormányzat fontosnak tartja a hagyományok, emlékek ápolását, ezért a város több pályázatot is benyújtott első világháborús emlékművek rekonstrukciójára. Három pályázat áll jelenleg elbírálás alatt, önrészként az emlékművek környezetének rendezését vállalta a város.

A tárlatot dr. Ravasz István alezredes, hadtörténész nyitotta meg. A kiállítás 2018. március 17-ig tekinthető meg a Dornyay Béla Múzeumban.

 

Pályázatok világháborús emlékművek felújítására

Salgótarján Közgyűlése augusztusi ülésén döntött arról, hogy az önkormányzat pályázatokat nyújt be két városi I. világháborús emlékmű állagmegőrző karbantartására és felújítására.

Az egyik a salgóbányai, Deák Ferenc úti központi parkban található I. világháborús honvéd emlékmű, melyet a salgói kőszénbánya alkalmazottai állítottak hős bajtársaik tiszteletére. Az 1936. szeptember 6-án felavatott emlékmű Buczkó Géza alkotása, rajta 25 hősi halott neve szerepel. Az emlékműnél – elsődlegesen az időjárás hatására – állagromlás figyelhető meg, anyagszerkezeti károsodások következtek be. Az emlékművön elhelyezett emléktábla – rongálás miatt – felújításra szorul, az alkotás talapzata is sérült. Az önkormányzat 2,5 millió forint felújítási költségre pályázik.

A zagyvapálfalvai városrészben található köztemetőben álló I. világháborús honvéd emlékmű Martinelli Jenő szobrászművész Őrt álló katona című alkotása, amelyet 1926. május 30-án, a Magyar Hősök Emlékünnepén avattak fel. Az emlékmű katonaszobrát – annak állagromlása miatt – Bobály Attila szobrászművész újrafaragta és a felújításkor az emlékmű kiegészült egy új, fekete márvány emléktáblával. Az emlékmű központi felirata: “Az I. világháborúban elesett zagyvapálfalvai hős katonák emlékére újraállíttatta Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004. évben”. Az emlékmű állagmegőrző karbantartására és felújítására az önkormányzat 31 millió forintra pályázik.

 

www.salgotarjan.hu nyomán
(Kiemelt fotó forrása: Dornyay Béla Múzeum)