Felújított óvodákat adtak át Baglyasalján és az Acélgyári úton

Pénteken, ünnepélyes keretek között adták át a Salgótarjáni Összevont Óvoda elmúlt hónapok során teljes körűen felújított Baglyasi Tagóvodáját és az Acélgyári úti Hétszínvirág Tagóvodáját. Az óvodai nevelés a megszokott helyen, immár az Európai Uniós igényeket teljes mértékben kielégítő, modern, 21. századi épületben folytatódhat.

 

Fekete Zsolt, Salgótarján polgármestere mindkét helyszínen hangsúlyozta: az önkormányzat eltökélt abban, hogy a városi nevelés, oktatás körülményei a kor elvárásainak megfelelőek legyenek.

A városnak nagyon fontos, hogy a gyermekek nevelése minél korábban, korai óvodás kortól kezdve megkezdődjön. Ahhoz a fejlesztőmunkához pedig, melyet az óvodapedagógusaink – bizton állíthatom – magas színvonalon látnak el, a városnak kötelessége, hogy biztosítsa a kor elvárásainak megfelelő infrastruktúrát.

 

 

Andóné Angyal Mária, a Salgótarjáni Összevont Óvoda vezetője hozzátette: a jövő év végéig minden salgótarjáni óvoda megújul majd.

Olyan épületek rekonstrukciója fejeződött be most, melyek talán a legrosszabb infrastrukturális állapotban voltak óvodáink közül. Ezen felül azért is kiemelten fontosak ezek a beruházások, mert ezekben az intézményekben folyik sok olyan gyermek nevelése is, akik a leghátrányosabb szociokulturális helyzetből érkeznek.

Az óvodai környezet nevelő erejét és hatását hangsúlyozva hozzátette azt is: a peremkerületi óvodák felújítása azért is nagyon fontos, mert az ide járó gyermekek egy részének sajnos nem adatik meg, helyzetükből fakadóan nem mindegyikük családja tudja számukra biztosítani azt, hogy ilyen esztétikus környezetben tölthessék el életük minden pillanatát.

 

 

Czikoráné Bejczy Zita, a baglyasi intézmény vezetője elmondta: az épület több mint 70 éve óvodaként működik, de az évtizedek alatt nem igazán kapott komolyabb felújítást. Az acélgyári úti intézmény szintén közel 70 év működés után kapott teljeskörű felújítást, mely az épületrekonstrukción túl itt is kiterjedt a különböző bútorokra és fejlesztőeszközökre is – ismertette Gőz Katalin tagóvoda-vezető.

Az átadókon elhangzott: teljes mértékben a város rendelkezésére álló, 9,2 milliárd forintos, ún. TOP-forrás terhére készültek el a beruházások, önkormányzati önerő nem szükségeltetett a fejlesztésekhez. A Baglyasi Tagóvodát 123 millió forintból, a Hétszínvirág Tagóvodát 144 millió forintból újították fel.