“Bizottságaink tárgyalták az előterjesztést…”

A városháza tükröződik az Apolló Centrum ablakain a felújított Múzeum téren (MTI Fotó: Komka Péter)

Legtöbbször a salgótarjáni közgyűlési üléseken hallhatunk az önkormányzatnál működő bizottságokról. Ezen szervezeti egységek rendre tárgyalják a releváns közgyűlési előterjesztéseket, mielőtt azokról a képviselők szavaznak. De kik ülnek ezekben a bizottságokban és milyen testületek működnek a Városházán? Mutatjuk.

 

A bizottságok – a feladatkörükben – előkészítik a közgyűlés döntéseit, szervezik és ellenőrzik a döntések végrehajtását. A közgyűlés határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket egyes bizottságok nyújtanak be, továbbá amely előterjesztéseket adott bizottság(ok) állásfoglalásával kell benyújtani a közgyűlés elé. A bizottságok a feladatkörükben ellenőrzik a Polgármesteri Hivatal munkáját is a Közgyűlés döntéseinek előkészítésére, illetőleg végrehajtására tekintettel.

Leleplezés vagy titok nincs a dologban, hiszen az átláthatóság jegyében – sok más hasonló kötelezettség mellett – Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata is nyilvánosan elérhető felületen teszi közzé ezeket adatokat.

 

Négy állandó bizottság működik az önkormányzatnál. A bizottságokban ott ülnek a közgyűlési képviselők közül-, illetve nem települési képviselők közül választott tagok is. A tagság kialakítását – mindkét esetben – az éppen aktuális közgyűlési erőviszonyok, valamint a helyi politikai hagyományok határozzák meg. Így láthatunk az összesen 4 bizottság élén 1 jobboldali (Fideszes) elnököt és 2 alelnököt, illetve 3 baloldali (MSZP és Demokratikus Koalíció) elnököt és 2 alelnököt.

A bizottsági munkában a legaktívabb két MSZP-s politikus: Molnár Károly és Dudás Nándor. Mindketten három bizottságban érintettek: egyet elnökölnek, egynek elnökhelyettesei, illetve egynek települési képviselőként tagjai. Szintén három bizottságban érdekelt a 2014-es önkormányzati választásokkor a baloldali összefogás listájáról a második helyen közgyűlési képviselővé vált Kovács Zsolt (Demokratikus Koalíció) is. Egy bizottságot elnököl, további kettőben települési képviselőként tag.

A nem települési képviselők esetében is létezik egy hallgatólagos egyezség, mely arról szól, hogy a felek kölcsönösen elfogadják egymás delegáltjait – ez csak egészen kirívó esetben dől meg (mint arra volt is példa a közelmúltban). A nem települési képviselő bizottsági tagok összesített aránya is közel megegyezik az éppen aktuális közgyűlési erőviszonyokkal.

 

A bizottságok és tagjaik

Pénzügyi Bizottság

Elnök: Tolnai Sándor
Elnökhelyettes: Molnár Károly
Települési képviselők közül választott tagok: Fekete Tamás, Kovács Zsolt, Turcsány László
Nem települési képviselők közül választott tagok: Czibik Tiborné, Macsuda Andrásné, Hulitka István, Plachy Krisztina

Gazdasági Bizottság

Elnök: Molnár Károly
Elnökhelyettes: Dudás Nándor
Települési képviselők közül választott tagok: Kovács Zsolt, Szabó Csaba, Pataki Csaba
Nem települési képviselők közül választott tagok: Hannos Györgyné, Lisztóczki Lászlóné, Pusztai Győző Frigyesné, Szabó Ferenc Gábor

Népjóléti Bizottság

Elnök: Kovács Zsolt
Elnökhelyettes: Dr. Bercsényi Lajos
Települési képviselők közül választott tagok: Dudás Nándor, Fekete Tamás, Homoga László, Jakab Jácint, Szabó Csaba
Nem települési képviselők közül választott tagok: Alabér Zoltán, Bölcskei Józsefné, Ökrös Lászlóné, Szeberényi Tiborné, Fenyvesi Gábor, Korponai Tamás

Ügyrendi Bizottság

Elnök: Dudás Nándor
Elnökhelyettes: Turcsány László
Települési képviselők közül választott tagok: Homoga László, Molnár Károly, Tolnai Sándor
Nem települési képviselők közül választott tagok: Czene Gyula, Harmos László, Holczer Lászlóné, Danyi Erika

 

Kiemelt fotó: A városháza tükröződik az Apolló Centrum ablakain (MTI Fotó: Komka Péter)